LIETUVIAI PASAULYJE

Aktualijos
Lietuviai pasaulyje > Aktualijos
Parengta A1 (pradedančiųjų) lygio lietuvių kalbos nuotolinio kurso versija rusakalbiams
Lietuviai pasaulyje > Aktualijos

Versija spausdinimui

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV 2007 m. finansavo Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros projektą, kuriuo buvo parengta A1 (pradedančiųjų) lygio lietuvių kalbos nuotolinio kurso versija rusakalbiams. Kurso interneto svetainė: www.oneness.vu.lt/ru

Lietuvoje dar nebuvo parengta lietuvių kalbos nuotolinių mokymosi kursų rusakalbiams (kai instrukcijų ir paaiškinimų kalba yra rusų). 2003-2006 m. VU Lituanistinių studijų katedra koordinavo ir vykdė tarptautinį SOCRATES LINGUA 2 projektą ONENESS, skirtą rečiau mokomų ir vartojamų kalbų nuotoliniams kursams sukurti. Tarp šių kalbų buvo ir lietuvių kalba, o parengtų kursų instrukcijos ir paaiškinimai pateikiami anglų kalba. Minėtu projektu parengta medžiaga bei techninės galimybės ir buvo pritaikytos kuriant kurso versiją rusų kalba.
Šis kursas aktualus nemažai tikslinei grupei: kiekvienai metais Lietuvoje lietuvių kalbos mokosi apie 70 į Tėvynę grįžusių tremtinių, užsienyje, kur bendravimo kalba yra rusų kalba, veikia apie 60 mokyklų, kuriose mokoma lietuvių kalbos. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas suaugusiems žmonėms įgyti minimalią kompetenciją lietuvių kalba, susipažinti su svarbiausiais kasdienybėje sociokultūriniais dalykais. Taip pat padėti Lietuvių diasporai ir tremtiniams išsaugoti tautinį identitetą. Susiformavę lietuvių kalbos gebėjimus asmenys turėtų geresnes sąlygas stiprinti ryšius su Lietuva. Kurso medžiaga gyvenimiška, padedanti pažinti Lietuvos visuomenę. Kursas – nemokamas, prieinamas visiems, kas moka naudotis kompiuteriu. Kurso forma – patraukli ir žaisminga.

Į sąrašą
 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos