LIETUVIAI PASAULYJE

Teisės aktai
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Teisės aktai

2006 m. vasario 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 140 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 1211 „Dėl paramos Nepriklausomų valstybių sandraugos ir Rytų Europos šalių lietuviams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką mokytis valstybinėse profesinėse bei aukštesniosiose mokyklose, ir Lietuvos švietimo bei kultūros darbuotojams, vykstantiems į nurodytąsias šalis dirbti lietuvių ugdymo įstaigose ir bendruomenėse“ pakeitimo“. Nutarimo nuoroda

 

2006 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas Nr. ISAK-845/ĮV-178 „Dėl konkursų Lietuvos mokytojams, dėstytojams, kultūros ir meno darbuotojams, išvykstantiems į užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo ir išmokų skyrimo bei atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Įsakymo nuoroda

2006 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ISAK-1918/ĮV-452 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. ISAK-845/ĮV-178 „Dėl Konkursų Lietuvos mokytojams, dėstytojams, kultūros ir meno darbuotojams, išvykstantiems į užsienio valstybes dirbti Lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir Lietuvių bendruomenėse, organizavimo, atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo ir išmokų skyrimo bei atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakymo nuoroda

 

2006 m. gegužės 26 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V-57 „Dėl pavyzdinės išvykimo į užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir lietuviu bendruomenėse sutarties formos patvirtinimo“. Įsakymo nuoroda

Pavyzdinė išvykimo į užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir lietuviu bendruomenėse sutarties forma.

 

2007 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas  ISAK-52 „Dėl asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimas. Įsakymo tekstas.

„Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašas“. Tekstas.

„Asmenų, įgijusių išsilavinimą užsienyje, priėmimo į visiškai ar iš dalies Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose tvarkos aprašo priedas“. Tekstas.

 

2007 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas  ISAK-91 „Dėl priėmimo 2007 metais į valstybines aukštąsias mokyklas“. Įsakymo tekstas.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos