LIETUVIAI PASAULYJE

Rekomendacijos
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Rekomendacijos

REKOMENDACIJOS – PASIŪLYMAI
Apibendrinti po 2005m. gegužės mėn. 3-6 d.
vykusio seminaro „Lituanistinis švietimas užsienyje“

Mokyklos steigimo etapas

Rekomenduojami etapo įgyvendinimo būdai

Laukiami rezultatai
Pastabos

I. Mokyklos VIZIJOS ir TIKSLŲ įvardijimas.

Lituanistinė mokykla užsienyje – švietimo įstaiga, kurioje siekiama:
1. Išmokyti gražiai, taisyklingai kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviškai;
2. Supažindinti su Lietuvos kultūra, tradicijomis, istorija;
3. Puoselėti tautinę savimonę, patriotiškumo jausmus;
4. Įtraukti lietuvius į bendruomenės veiklą, sukurti sąlygas naujų bendruomenės lyderių paieškai;
5. Atstovauti Lietuvai užsienyje.

1. Mokyklos veikla padės išsaugoti lietuvių kalbą;
2. Bus išsaugotos šeimos, šalies švenčių tradicijos, nepamiršti papročiai;
3. Mokykla taps lietuvių bendruomenės dalimi, taps ramsčiu organizuojant bendruomenės veiklą;

II. Mokyklos VEIKLOS organizavimas.

Mokinius siūloma skirstyti:
1. Į grupes, atsižvelgiant į vaikų amžių, šeimos sudėtį, gebėjimus – žinias ir kt.
2. Į klases, akcentuojant mokinių amžių ir sugebėjimus.
3. Į grupes pagal pomėgius.

Apgalvota ir motyvuota mokinių diferenciacija būtina, siekiant optimalių Lituanistinės mokyklos uždavinių įgyvendinimo rezultatų. Mokyklos steigėjai turėtų atsižvelgti į savo mokinių sudėtį ir lanksčiai taikyti siūlomus diferenciacijos būdus.

III. Mokyklos NUOSTATŲ kūrimas.

Mokyklos nuostatai turėtų apibrėžti:
1. Mokyklos struktūrą;
2. Mokyklos valdymą;
3. Lėšų šaltinius.

Šis dokumentas yra privalomas siekiant teisiškai įregistruoti švietimo įstaigą.

IV. Mokyklos PATALPŲ paieška.

Galimos mokyklos patalpos:
1. Lietuviškose parapijose;
2. Valstybinės – gyvenamosios šalies;
3. Valstybinės – Lietuvos ambasada;
4. Kultūrinių nevisuomeninių organizacijų patalpos ir kt.

Mokyklos patalpų paieška bus daug sėkmingesnė, jei:
1. bus bendradarbiaujama su gyvenamosios šalies savivaldos organais;
2. bus kreiptasi į TMID, prašant tarpininkauti su gyvenamosios šalies savivaldos organais.

V. Mokyklos LĖŠŲ paieška.

Galimi mokyklos lėšų šaltiniai:
1. Pinigai už mokslą;
2. Parama iš Lietuvos Vyriausybės;
3. Parama iš gyvenamosios šalies valdžios įstaigų;
4. Fondų lėšos;
5. Asmeninės – rėmėjų parama;
6. Organizacijos remiančios – finansuojančios įvairius projektus;
7. Aukos;
8. PLB parama;
9. Politinių partijų parama;
10. Verslo struktūrų parama.

VI. Mokyklos PERSONALAS.

Lituanistinės mokyklos personalas:
1. Profesionalūs pedagogai;
2. Tėvai;
3. Studentai, atvykę studijuoti į užsienio šalį;
4. Svečiai – lektoriai;
5. Kunigai;
6. TMD siunčiami lektoriai.

VII. Mokyklos mokymo PRIEMONĖS.

1. Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai;
2. Kompiuterinės programos;
3. Žurnalai, periodikos leidiniai vaikams;
4. Mokytojų kurtos mokomosios-vaizdinės priemonės;
5. Žemėlapiai, Lietuvos atributika ir kt.

Ieškant mokymo priemonių siūloma kreiptis į:
1. TMID;
2. Švietimo ir mokslo ministerija;
3. Knygynus;
4. Gyvenamąją aplinką;
5. Internete;
6. Galima pritaikyti ir gyvenamojo krašto mokyklų mokamąja medžiaga.

VIII. Informacijos apie mokyklą SKLAIDA visuomenėje.

Informuoti apie mokyklos veiklą galėtų padėti:
1. ambasada;
2. laikraščiai;
3. skelbimai;
4. bažnyčia;
5. bendraujant perduodamos žinios;
6. mokyklos organizuojami vakarai, koncertai;
7. gyvenamosios šalies mokyklos.

Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida būtina siekiant:
1. sukviesti daugiau lietuvių tautybės mokinių;
2. pateikti bendruomenei informaciją apie mokyklos organizuojamą veiklą;
3. burti lietuvius bendruomeninei veiklai ir kt.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos