LIETUVIAI PASAULYJE

Paramos gavėjai
Lietuviai pasaulyje > Bendruomenės > Paramos gavėjai

PATVIRTINTA
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Generalinio direktoriaus
2006 m. kovo 1 d. įsakymu Nr.V-22

UŽSIENYJE ESANČIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ, KITŲ LIETUVIŠKŲ ĮSTAIGŲ AR ORGANIZACIJŲ IR TARPTAUTINIŲ LABDAROS ORGANIZACIJŲ, KURIOS GALI BŪTI PARAMOS GAVĖJAIS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMĄ, ATNAUJINTAS SĄRAŠAS

Eil. Nr.Organizacijos pavadinimas

1. UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS:

AIRIJA
1.1. Airijos lietuvių bendruomenė
ARGENTINA
1.2. Argentinos lietuvių jaunimo sąjunga
AUSTRALIJA
1.3. Australijos lietuvių bendruomenė
1.4. Australijos lietuvių jaunimo sąjunga
AUSTRIJA
1.5. Austrijos–Lietuvos draugija
BALTARUSIJA
1.6. Baltarusijos lietuvių bendruomenė
1.7. Baltarusijos lietuvių jaunimo sąjunga
1.8. Breslaujos rajono lietuvių draugija „Rytas“
1.9. Gardino srities lietuvių bendrijų susivienijimas „Tėvynė“
1.10. Gervėčių krašto lietuvių bendruomenė
1.11. Lydos lietuvių susivienijimas „Rūta“
1.12. Pelesos lietuvių visuomeninis susivienijimas „Gimtinė“
1.13. Rodūnės lietuvių visuomeninis susivienijimas „Gintaras“
BELGIJA
1.14. Belgijos lietuvių bendruomenė
BRAZILIJA
1.15. Brazilijos lietuvių bendruomenė
1.16. Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga
DANIJA
1.17. Danijos lietuvių draugija
DIDŽIOJI BRITANIJA
1.18. Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga
ESTIJA
1.19. Estijos lietuvių bendruomenė
GRAIKIJA
1.20. Graikijos lietuvių bendruomenė
GRUZIJA
1.21. Gruzijos lietuvių bendrija „Rūta“
1.22. Gruzijos lietuvių jaunimo sąjunga
ITALIJA
1.23. Italijos lietuvių bendruomenė
1.24. Italijos lietuvių bendruomenės Milano apylinkė
ISPANIJA
1.25. Ispanijos lietuvių bendruomenė
1.26. Alikantės lietuvių bendruomenė
1.27. Katalonijos lietuvių bendruomenė
1.28. Lietuvių bendruomenė Andalūzijoje
1.29. Navaros lietuvių bendruomenė
1.30. Valensijos ir Kasteljono lietuvių bendruomenė
JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS
1.31. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenė
1.32. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių jaunimo sąjunga
KANADA
1.33. Kanados lietuvių bendruomenė
1.34. Kanados lietuvių jaunimo sąjunga
1.35. Suvalkų krašto lietuvių išeivijos sambūris
KAZACHIJA
1.36. Kazachijos Alma Atos lietuvių kultūros draugija „Aidas“
KOLUMBIJA
1.37. Kolumbijos lietuvių bendruomenė
1.38. Kolumbijos lietuvių jaunimo sąjunga
LATVIJA
1.39. Latvijos lietuvių bendruomenė
1.40. Latvijos lietuvių jaunimo sąjunga
1.41. Aknystos lietuvių kultūros draugija
1.42. Bauskės lietuvių kultūros draugija „Dobilėlis“
1.43. Dobelės lietuvių kultūros draugija
1.44. Jelgavos lietuvių kultūros draugija „Vytis“
1.45. Latvijos lietuvių sąjunga
1.46. Latvijos lietuvių represuotojų draugija
1.47. Latvijos lietuvių bendruomenės Švietimo komisija
1.48. Liepojos lietuvių kultūros draugija („Rūtos“ skyrius)
1.49. Valmieros lietuvių kultūros draugija
LENKIJA
1.50. Lenkijos lietuvių bendruomenė
1.51. Lenkijos lietuvių jaunimo sąjunga
1.52. Lenkijos lietuvių draugija „Rūta“
1.53. Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija
1.54. Lenkijos lietuvių mokytojų draugija
1.55. Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugija
1.56. Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyrius
1.57. Lenkijos lietuvių draugijos Varšuvos skyrius „Lituanika“
1.58. Lenkijos lietuvių draugijos Ščecino skyrius
MOLDOVA
1.59. Moldovos lietuvių bendruomenė
1.60. Moldovos lietuvių draugija
1.61. Moldovos lietuvių jaunimo sąjunga
NORVEGIJA
1.62. Norvegijos lietuvių bendrija
1.63. Norvegijos lietuvių jaunimo sąjunga
OLANDIJA
1.64. Olandijos lietuvių bendruomenė
PRANCŪZIJA
1.65. Prancūzijos lietuvių bendruomenė
1.66. Prancūzijos lietuvių jaunimo sąjunga
RUSIJOS FEDERACIJA
1.67. Rusijos lietuvių bendrijų sąjunga
1.68. Altajaus krašto (Sibiras) visuomeninė organizacija „Lietuvių kultūros draugija“
1.69. Buriatijos lietuvių kultūros bendrija
1.70. Irkutsko lietuvių kultūros bendrija „Švyturys“
1.71. Jakutijos lietuvių bendrija „Gintaras“
1.72. Komijos–lietuvių bendrija „Komija–Baltija“
1.73. Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė kultūrinės autonomija „Lietuva“
1.74. Krasnojarsko lietuvių jaunimo sąjunga „Žalgiris“
1.75. Magadano Pabaltijo kraštiečių „Kolyma–Baltija“ draugijos lietuvių skyrius
1.76. Maskvos lietuvių jaunimo sąjunga
1.77. Maskvos lietuvių kultūros bendrija
1.78. Maskvos lietuvių bendruomenės „Židinys“
1.79. Murmansko lietuvių kultūros bendrija „Lietuva“
1.80. Novosibirsko lietuvių kultūros bendrija „Lituanica“
1.81. Omsko lietuvių kultūros bendrija
1.82. Petrozavodsko nacionalinė-kultūrinė lietuvių autonomija
1.83. Primorės krašto nacionalinė-kultūrinė lietuvių autonomija
1.84. Sankt Peterburgo regioninė lietuvių tautinė kultūrinė autonomija
1.85. Sankt Peterburgo lietuvių kultūros draugija
1.86. Sibiro lietuvių jaunimo sąjunga „Žalgiris“
1.87. Syktyvkaro Pabaltijo tautų nacionalinė kultūrinė organizacija „Komi–Baltija“
1.88. Smolensko visuomeninė lietuvių organizacija „Smolensko lietuvių namai“
1.89. Tarptautinis Samaros jaunimo klubas „Snaigė“
1.90. Tomsko lietuvių kultūros draugija
RUSIJOS FEDERACIJOS KALININGRADO SRITIS
1.91. Kaliningrado srities regioninė lietuvių tautinė kultūrinė autonomija
1.92. Kaliningrado srities lietuvių jaunimo sąjunga
1.93. Gusevo (Gumbinės) rajono lietuvių draugija
1.94. Gvardeisko (Tepliavos) rajono lietuvių draugija
1.95. Kaliningrado srities lietuvių kultūros draugija „Birutė“
1.96. Kaliningrado miesto L. Rėzos lietuvių kultūros draugija
1.97. Kaliningrado regioninė visuomeninė organizacija „Trimitas“
1.98. Krasnoznamensko (Lazdynų) rajono lietuvių draugija
1.99. Nemano (Ragainės) rajono lietuvių kultūros draugija
1.100. Nesterovo (Stalupėnų) rajono lietuvių draugija
1.101. Slavsko (Gastų) rajono lietuvių kultūros draugija
1.102. Sovetsko (Tilžės) miesto Vydūno lietuvių kultūros draugija
SUOMIJA
1.103. Suomijos K. Donelaičio lietuvių bičiulių draugija
ŠVEDIJA
1.104. Švedijos lietuvių bendruomenė
ŠVEICARIJA
1.105. Šveicarijos lietuvių bendruomenė
UKRAINA
1.106. Visuomeninių organizacijų sąjunga „Ukrainos lietuvių bendruomenė“
1.107. Belaja Cerkov Vasario 16-osios lietuvių kultūros draugija
1.108. Charkovo lietuvių bendrija
1.109. Donbaso lietuvių bendrija
1.110. Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugija
1.111. Krymo autonominės respublikos M. K. Čiurlionio lietuvių kultūros draugija
1.112. Nikopolio lietuvių bendruomenė
1.113. Sevastopolio lietuvių kultūros draugija „Tauras“
1.114. Ukrainos Kijevo lietuvių jaunimo sąjunga
1.115. Ukrainos lietuvių draugija „Medeina“ Lvove
1.116. Ukrainos Lvovo jaunimo sąjunga „Baltija“
1.117. Zaporožės srities lietuvių draugija
URUGVAJUS
1.118. Urugvajaus lietuvių kultūros draugija
1.119. Urugvajaus lietuvių jaunimo sąjunga
UZBEKIJA
1.120. Uzbekijos Taškento lietuvių kultūros bendruomenė
1.121. Uzbekijos lietuvių jaunimo sąjunga
VENESUELA
1.122. Venesuelos lietuvių bendruomenė
VENGRIJA
1.123. Vengrijos lietuvių bendruomenė
VOKIETIJA
1.124. Vokietijos lietuvių bendruomenė
1.125. Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga
1.126. Vokietijos lietuvių bendruomenės Berlyno apylinkė
1.127. Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkė
1.128. Vokietijos lietuvių bendruomenės Kelno–Bonos apylinkė
1.129. Vokietijos lietuvių bendruomenės Romuvos (Hütenfeldo) apylinkė

2. UŽSIENIO LIETUVIŲ UGDYMO ĮSTAIGOS:

2.1. Maskvos Jurgio Baltrušaičio vardo lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykla Nr. 1247 Rusijos Federacija
2.2. Pelesos nevalstybinė lietuvių vidurinė mokykla Baltarusija
2.3.

Punsko mokyklų kompleksas
lietuvių ir lenkų mokymo kalbomis

Lenkija
2.4. Punsko lietuvių darželis Lenkija
2.5. Punsko Kovo 11-osios licėjus Lenkija
2.6. Rygos lietuvių vidurinė mokykla Latvija
2.7. Rimdžiūnų lietuviškasis vaikų darželis Baltarusija
2.8. Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba Baltarusija
2.9. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla Lenkija
2.10. Sovetsko (Tilžės) 10-asis vaikų darželis „Rodničok“ Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis
2.11. Vasario 16-osios gimnazija Vokietija

3. KITOS UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS:

3.1. Argentinos lietuvių centras ALOS taryba Argentina
3.2. Baltarusijos–Lietuvos bendra įmonė „Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras“ Baltarusija
3.3.

Dnepropetrovsko lietuvių
kultūros ir verslo centras „Gintaras“

Ukraina
3.4. „Ecos de Lituania“ radijas Argentina
3.5. JAV lietuvių bendruomenės stovykla „Neringa“ JAV
3.6. JAV lietuvių bendruomenės radijo programa „Margutis“ JAV
3.7.

Kaliningrado (Karaliaučiaus krašto) srities
lietuvių kalbos mokytojų asociacija

Rusijos Federacija
3.8.

Kaliningrado regioninis lietuvių
sporto ir kultūros klubas „Pilkalnis“

Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis
3.9.

Labdaros fondas ryšiams tarp
Lietuvos ir Ukrainos stiprinti „LiUk“

Ukraina
3.10.

Latgalijos regioninis lietuvių
švietimo, kultūros ir informacijos centras

Latvija
3.11. Latvijos universiteto lituanistikos centras Latvija
3.12. Lenkijos lietuvių draugijos UAB „Aušros“ leidykla Lenkija
3.13. Lietuvių švietimo ir kultūros rėmimo fondas „Seina“ Lenkija
3.14. Lietuvių centro savišalpos ir kultūros organizacija Argentina
3.15. Lietuvių senelių židinys Argentina
3.16.

Lietuvių katalikų

Argentina
3.17.

Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos
centras Almerijoje

Ispanija
3.18. Lietuvių kultūros namai Punske Lenkija
3.19. Lietuvių namai Seinuose Lenkija
3.20. Lietuvių kultūros institutas Vokietija
3.21.

Meino Pranciškonų vienuolynas
(su lietuvių kultūros programa)

JAV
3.22. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyba Lietuva
3.23. Rygos lietuvių švietimo ir kultūros centras Latvija
3.24. Rusų-lietuvių kultūros ir verslo rėmimo
Kaliningrado regioninis visuomeninis fondas
Rusijos Federacija
3.25. Tautos Fondas JAV
3.26. Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centras „Sakalas“ Ukraina
3.27.

Vyskupo A.Baranausko fondas
„Lietuvių namai Seinuose“

Lenkija
3.28. VšĮ „Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė“ Rusijos Federacija

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos