LIETUVIAI PASAULYJE

Žiniasklaida
Lietuviai pasaulyje > Žiniasklaida

UŽSIENIO LIETUVIŲ PERIODINIAI LEIDINIAI

Leidinio pavadinimas

Leidinio redaktorius

Adresas

AIRIJA


„Saloje“ (dvisavaitinis)
El. paštas: saloje@gmail.com

 

Rolandas
AUGUTIS

Unit 2 Crag Crescent,
Clondalkin Ind. Estate,
Dublin 22,
IRELAND

ŠIAURĖS AIRIJA


„Emigrantai“ (kas mėnesį)
El. paštas: emigrantai@emigrantai.info

 

Gintarė 
JURGĖLAITYTĖ

7 Swallowfield court
Portadown Armagh co
N. IRELAND UK BT62 3SE

AUSTRALIJA


„Mūsų pastogė“ (savaitraštis)
El. paštas: mpastoge@bigpond.com

Dalia
DONIELIENĖ


P.O. Box 550, 
Bank stown, NSW 1885
AUSTRALIA


„Tėviškės aidai“ (mėnraštis)
El. paštas: mgestautas@hotmail.com

Marija
GEŠTAUTIENĖ

18 Henry St., Kensington,
Vic 3031 Melbourne
AUSTRALIA

BALTARUSIJA


„Mūsų žodis“
El. paštas: vitalia.kolesnikova@gmail.com

Vitalija KOLESNIKOVA

pr. Nezavisimosti 91–34, 
Minsk, 220012, 
BELARUS

BELGIJA


„Belgijos lietuvių kaleidoskopas“
(leidžiamas kartą per metus)

El. paštas: kbradaityte@yahoo.com

Kristina BRADAITYTĖ-ROEKAERTS

Fazantenlaan 10-11
3010 Kessel-Lo
BELGIUM

BRAZILIJA


„Mūsų Lietuva“ (mėnraštis)
El. paštas: musulietuva@terra.com.br

Silvia
MINCONI

R. Manoel Pereira Guimaraes, 
87 CEP 04722-030, 
Sao Paolo SP
BRASIL

DIDŽIOJI BRITANIJA


„InfoZona“ (savaitraštis)
El. paštas: info@infozona.co.uk

Laurynas
GRAINYS

PO BOX 4274, 
Hornchurch, RM11 1WR
GREAT BRITAIN


„Londono žinios“ (savaitraštis)
El. paštas: info@londonozinios.com

Aidas
ZUBKONIS

234 Billet Road,
Unit 6 (B),
London E17 5DY
GREAT BRITAIN


„Europos lietuvis“ (mėnraštis)
El. paštas: e.gasperas@ntlworld.com

Henrikas
GASPERAS

107 Harlaxton Drive, Lenton, Nottingham NG71JD
GREAT BRITAIN

ESTIJA


„Estijos lietuvių
bendruomenės biuletenis“
El. paštas: rasa@solo.ee

Cecilija
Rasa UNT

Ehitajate 37–45
12612 Tallinn
ESTONIA

        JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS


„Amerikos lietuvis“ (savaitraštis)
El. paštas: amerikoslietuvis@comcast.net

Bronius
ABRUTIS

7349 W 55 th Pl., 
Summit IL 60501 
USA

„Infotiltas“ (savaitraštis)
El. paštas: info@itiltas.com

Ingrida
JANULIONYTĖ

P.O. Box 635
Bedford Park, 
IL 60499-0635
USA
Tel.: (+708) 755-5348
Faks.: (+708) 755-7584

 

„Lithuanian Heritage“ (žurnalas)
El. paštas: Editor@LithuanianHeritage.com

Valentinas
RAMONIS

P. O. Box 225 
Lemont, IL 60439-0225 
USA


„Dirva“ (savaitraštis)
El. paštas: dirva@ix.netcom.com

19807 Cherokee avenue – Cleveland, OHIO 44119
USA


„Draugas“ (dienraštis)
El. paštas: redakcija@draugas.org

Danutė
BINDOKIENĖ

4545 W. 63rd St. Chicago,
IL 60629
USA

„Eglutė“ (mėnraštis vaikams)

Aušra
SPITRIENĖ

Inc., 8812 W. 103rd. St.,
Palos Mills,
IL 60465
USA


„Bičiulystė“ (laikraštis)
El. paštas: biciulyste@gmail.com

Ligija TAUTKUVIENĖ

P.O. Box 4102
Wheaton, IL 60189
USA


„Floridos Paatlančio
lietuvių biuletenis“ (mėnraštis)

Vincas
ŠALČIŪNAS

2268 S.E. Carnation Rd., 
Port St. Lucie, Fl 34952
USA

KANADA


„Tėviškės žiburiai“ (savaitraštis)
El. paštas: tevzib@rogers.com

Pranas
GAIDA

2185 Stavebank Rd., 
Mississauga,
Ont. L5C 1T3
CANADA

LATVIJA


„Latvijos lietuvis“
(leidžiamas kartą į ketvirtį)

Juozas
KRUŽIKAS

Slokos 163-19, Riga,
LV+1067, Latvia


„Lietuvių balsas“ 
(leidžiamas kartą į ketvirtį)

Jovita
BUDZINAUSKIENĖ

LV-1082 Ryga-82,
a/k 141, LATVIA

LIETUVA


„Donelaičio žemė“
Karaliaučiaus krašto
mylėtojų laikraštis
El. paštas: steponasl@hotmail.ail.com

Steponas
LUKOŠEVIČIUS

Barboros Radvilaitės g. 7/2,
LT-01124 Vilnius,
LIETUVA


„Lietuvių godos“
laikraštis Gudijos lietuviams

Marija
ŠAKNIENĖ„Pasaulio lietuvis“ (mėnraštis)
El. paštas: pasauliolietuvis@freemail.lt

Audronė Viktorija
ŠKIUDAITĖ

Adresas korespondencijai:
Gedimino pr.53
LR Seimo III rūmai
01109 Vilnius-2
LIETUVA
Mob. tel. (+370) 685 71957
Tel./faks. Punske: (+48) 875161416

LENKIJA


„Aušra“ (dvisavaitinis)
El. paštas: red@ausra.pl

Irena
GASPERAVIČIŪTĖ

ul. Mickievicza 23,
16-515 Punsk, 
POLAND


„Aušrelė“ (mėnraštis vaikams)
El. paštas: vabo@wp.pl

Vida BARANAUSKAITĖ

ul. Mickievicza 23,
16-515 Punsk, 
 POLAND


„Suvalkietis“ (kartą per ketvirtį)
Suvalkų lietuvių leidinys
El. paštas: leidykla@punskas.pl

G. MARCINKEVIČIUS

Putaskiego 24A,
16-400 Suwalki, 
POLAND

PRANCŪZIJA


„Prancūzijos lietuvių žinios“
informacinis-apžvalginis biuletenis
El. paštas: valdyba@prlb.org

Linas
MAKNAVIČIUS

12 rue de la Coudee
91540 Ormoy
FRANCE

RUSIJOS FEDERACIJA


„Gintaras“ 
(leidžiamas kartą į 2 mėn.)
El. paštas: avtonomy@kaliningrad.ru

Alvydas
MULIUOLIS

Sovetskij pr. 133,
119 kab.,
Kaliningrad 236000


„Moscovia“
El. paštas: litinfo@sovintel.ru

Antanas
JONKUS„Naujoji aušra“
Kaliningrado srities lietuvių
kultūros draugijos “Birutė” leidinys

Vanda
VASILIAUSKIENĖ

Talacho g. 21a–18, 
Sovetsk, Kaliningrad

ŠVEICARIJA


„Šveicarijos lietuvių žinios“
El. paštas: birute@bluewin.ch

Diana
BRUNNER,
Janina VAITKEVIČIENĖ

Bruggliacher 4,
5619 Buttikon
SWITZERLAND

UKRAINA


„Tiltas“
Krymo respublikinės M. K. Čiurlionio lietuvių kultūros draugijos laikraštis
El. paštas: val@mail.strace.net

Valentina Marija LOGINOVA


a/box 834,
95024 Simferopol,
Krym, 
UKRAINA

                           VOKIETIJA

Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos informacijos

El. paštas: info@voklb.de

 

Vincas Bartusevičius

 

Lorscher Str. 1
68623 Lampertheim-Hüttenfeld

Tel.: 06256-859 818  Faksas: 06256-16 41
www.voklb.de

 

RADIJO LAIDA UŽSIENIUI

LIETUVALaidos užsieniui
Laida Šiaurės Amerikai – 23 val. Grinvičo laiku 9875 khz dažniu, kartojama 24 val. 11690 khz dažniu, Europai laida transliuojama 8 val. Grinvičo laiku 9710 khz dazniu

 

Ilona RŪKIENĖ

Lietuvos nacionalinis
radijas ir televizija (LRT)
S. Konarskio g. 49,
LT-03123
Vilnius, LIETUVA

El. paštas: ilonaruk@lrt.lt

UŽSIENIO LIETUVIŲ RADIJO STOTYS

Radijo stoties pavadinimas

Atstovas

Kontaktai

ARGENTINA„Ecos del Lituania“
Kiekvieną pirmadienį 0.00-2.00 val. (Lietuvos laiku) laida transliuojama gyvai, o kartojama kitą sekmadienį 18.00-20.00
val. vakaro (Lietuvos laiku).

 

Juan Ignacio Fourment KALVELIS

El. paštas: ecosdelituania@yahoo.com.ar,  info@ecosdelituania.com.ar

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS„Lietuvių Radijo Klubas“

 

Vytautas ŠEŠTOKAS

127 Clark Drive
Los Angeles, CA 90048
USA


„Los Angeles Lietuvių Radijas“
KTYM 1460 AM
Šeštadieniais 12.30 val.


Genė PLUKIENĖ

847 19th Street
Santa Monica,CA
USA


„Tėvynės garsai“
WWUH 91.3 FM
Sekmadieniais 17.00-18.00 val.


Alfonsas DZIKAS

43 Mildred Road
W. Hartford, CT 06107 
USA
El. paštas: dzikas@aol.com


„Lithuanian Radio“
WCEV 1450 AM
Sekmadieniais 7.00-8.00 val.

Sigita & Anatolijus SLUTAS

4459 S. Francisco Ave
Chicago, IL-60632
USA


„Margutis II“
WCEV 1450 AM
kiekvieną dieną 8.00-8.45 val.
 

Josephas MIGALA

Chicago, IL
2711 W. 71st St. 60629
USA


Studija „R“
WNWI 1080 AM
Pirmadieniais – penktadieniais 
16.00-18.00 val.

Raimundas LAPAS

1128 Clarence/pob 1161
Oak Park, IL-60304
USA
El. paštas: studijar@msn.com


„Radijo valandėlė lietuviams“
WBMD 750 AM
Sekmadieniais 10.00 – 11.00 val.
 

Gintaras BUIVYS

719 S.Curley St.
Baltimore, MD 21224
USA
El. paštas: gintaras1@verizon.net


„Lietuviškas Balsas“
WNZK – 690 AM
Sekmadieniais 8.30-9.00 val. ryto
Girdimas Michigane, Ohio ir Ontario, Kanadoje

El. paštas: lorentas@voyager.net


„Lietuviškų melodijų radijo valandėlė“
WPON-AM 1460  
Šeštadieniais  8.00-9.00 val.

Algis ir Antanas ZAPARACKAI

7405 Rockdale Ct.
W. Bloomfield MI 48322 USA


„Lietuvių radijo zona“
WRHC 106.7 FM
Šeštadieniais 18.00 – 19.00 val.
(17.00 – 18.00 val. Čikagos laiku) 

Linas JOHANSONAS

P.O. Box 504
Union Pier, Michigan 49129
USA
El. paštas: lithuanianradiozone@yahoo.com


„Dainos Aidas“
WGMC 90.1 FM
Sekmadieniais 21.00-21.30 val.

Raimundas KIRSTEINAS229 Nester St
Rochester, NY 14621
USA

„NY lietuvių radijas“
WPAT 930AM
Pirmadieniais 21.00-21.30 val.

Dr. Giedrė KUMPIKAITĖLithuanian Citizen’s Club
82-32 Bell Boulevard
Hollis Hills, NY 11427
USA
El. paštas: amberwings@mac.com

„Tėviškės aidai“
WCPN 90.3 FM
Sekmadieniais 19.00-20.00 val.

Kristina KUPREVIČIŪTĖ – DUNN3144 Chadbourne Road
Shaker Heights, Ohio 44120
USA
El. paštas: kmkd61@earthlink.net

„Tėvynės garsai“
WUJC 88.7 FM
Sekmadieniais. 8.00-9.00 val.

Aldona STEMPUŽIENĖ4249 Lambert Rd
South Euclid, OH  44121
USA
El. paštas: tevgarsai@aol.com


„Echoes of Lithuania“


Dalia YUCIUS321 Conniston Ave
Pittsburgh, PA  15210
USA
El. paštas: echoes98@hotmail.com

„Filadelfijos bendruomenės balsas“
WNWR 1540 AM
Sekmadieniais 9.00-9.30 val.

Julija DANTIENĖ                  232 Cambridge Chase
Exton,  PA  19341
USA

KANADA


Monrealio lietuviška radijo valandėlė
1280 KHZ AM
Antradieniais 23.00-24.00 val.

Louis STANKĖ   (STANKEVIČIUS)

El. paštas: liudas@sympatico.ca

Pastebėję netikslumus, prašytume pranešti TMID el. paštu iseiviai@tmid.lt

 

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos