LIETUVIAI PASAULYJE

Lituanistinis švietimas
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Lituanistinis švietimas

Informacinė anketa apie užsienio lietuvių mokyklas

Apsilankykite http://mokymai.tmid.lt/

Užsienio lietuvių bendruomenės daug dėmesio skiria švietimui – vienam svarbiausių prioritetų saugant ir puoselėjant lietuviškąją tapatybę. Dauguma bendruomenių yra sukūrusios nuoseklią tautinio savitumo palaikymo sistemą, turi lietuvių švietimo įstaigas. Užsienio lituanistinių mokyklų funkcijos:

1. palaikyti lietuvių kultūrinę ir kalbinę tapatybę;
2. ugdyti lietuvybės perėmėjus ir tęsėjus;
3. formuoti patrauklų Lietuvos – šiuolaikiškos, demokratiškos valstybės – vaizdą užsienyje;
4. suteikti galimybių kitataučiams, giminystės ar tarnybiniais ryšiais susijusiems su Lietuva, mokytis lietuvių kalbos ir susipažinti su Lietuvos istorija ir sociokultūros realijomis. Pagal galimybes sudaryti sąlygas visiems, besidomintiems lietuvių kalba ar kultūra, patenkinti savo poreikius;
5. teikti informaciją apie stojimo į Lietuvos Respublikos mokyklas tvarką ir apie galimybes mokytis lietuvių kalbos Lietuvoje.

Šiuo metu 32 pasaulio šalyse veikia 177 lietuvių švietimo įstaigos (7 bendrojo lavinimo mokyklos (mokosi 1338 mokiniai), 170 lituanistinių mokyklų, vaikų darželių, lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvų, kursų (mokosi apie 5662 mokiniai):

29 – Jungtinėse Amerikos Valstijose;
27 – Kaliningrado srityje (Rusija);
17 – Baltarusijoje;
15 – Lenkijoje;
14 – Jungtinėje Karalystėje;
9 – Ispanijoje, Rusijoje (be Kaliningrado srities);
8 – Latvijoje ir Vokietijoje;
7 – Ukrainoje;
5 – Airijoje ir Kanadoje;
4 – Australijoje;
3 – Argentinoje;
po 1 – Austrijoje, Belgijoje, Brazilijoje, Danijoje, Estijoje, Gruzijoje, Italijoje, Japonijoje, Kazachstane, Moldovoje, Norvegijoje, Olandijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Urugvajuje, Uzbekijoje.

Lietuvių švietimo įstaigų tinklas užsienyje plečiasi. 2007m. naujai įsteigtos:
Monaghan mokykla (Airija);
Dungannon mokykla (Š.Airija);
Belgijos lietuvių bendruomenės mokykla (Belgija);
Peterboro, Middlesex, Londono mokyklos (Didžioji Britanija);
Japonijos lietuvių bendruomenės mokykla (Japonija);
Lituanistinė mokykla Riverhead, Niujorkas (JAV);
Tiuringijos lietuviu bendrijos mokykla (Vokietija).

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kasmet rengia užsienio lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminarus, organizuoja vaikų švietimo ir kultūrinio bendradarbiavimo stovyklas, aprūpina užsienio lietuvių mokyklas tautine atributika, lietuvių kalbos ir etnokultūrinio komponento mokymo metodinėmis ir vaizdinėmis priemonėmis, tarpininkauja užsienio lietuvių švietimo įstaigoms perduodant Lietuvoje užsakytus vadovėlius.

Siekiant stiprinti užsienio lietuvių švietimo įstaigose dirbančių pedagogų ir jose besimokančių mokinių ryšį su Lietuva, kelti jų motyvaciją mokyti ir mokytis lietuvių kalbos, puoselėti lietuvybės dvasią užsienio lietuvių bendruomenių tarpe, bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis, rengiami projektai, konkursai, lietuvių kalbos olimpiados.

Organizavus konkursą Lietuvos mokytojams, dėstytojams kultūros ir meno darbuotojams, išvykstantiems į užsienio valstybes dirbti lietuvių švietimo, kultūros įstaigose, aukštųjų mokyklų lituanistikos ar baltistikos centruose ir lietuvių bendruomenėse, išvykimo sutartys pasirašytossu109 asmenimis: mokytojais (96), kultūros darbuotojais (8) ir dėstytojais (5), dirbančiais 11 užsienio valstybių. Išvykusieji pedagogai dirba 56-iose užsienio lietuvių mokyklose (iš jų 4 bendrojo lavinimo), kuriose mokosi 2300 mokinių (iš jų 780 bendrojo lavinimo).

Departamentui bendradarbiaujant su LR Ambasadomis užsienio valstybėse, lietuvių bendruomenėmis bei užsienio lietuvių bendrojo lavinimo mokyklomis renkami duomenys apie užsienyje ir Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“ besimokančius abiturientus. 2006-2007 mokslo metais į Lietuvos valstybines aukštąsias mokyklas įstojo 44 užsienio lietuviai: 22 iš Lenkijos, 13 iš Baltarusijos, 3 iš Rusijos, po 2 iš Latvijos ir Ukrainos, po 1 iš Gruzijos ir JAV.

Iš viso užsienyje veikia 7 lietuvių bendrojo lavinimo mokyklos (Baltarusijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Rusijoje):

Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo mokykla Nr. 1247
Jurgio Baltrusaicio m..pdf

Pelesos nevalstybinė bendrojo lavinimo vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba
Pelesos m..pdf

Rygos lietuvių vidurinė mokykla
Rygos m..pdf

Vasario 16 – osios gimnazija
Vasario 16 gimnazija.pdf

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla
www.ziburys.net

Punsko Kovo 11 – osios bendrojo lavinimo licėjus
http://zsopunsk.internetdsl.pl/index.htm

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla ir gimnazija
Punsko gimnazija.pdf

Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių dėstomąja kalba
Rimdziunu mokykla.pdf

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos