LIETUVIAI PASAULYJE

Veiklos planai
Lietuviai pasaulyje > Bendruomenės > Veiklos planai

2006 m. UŽSIENIO LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ IR ORGANIZACIJŲ VEIKLOS PLANAI

OrganizatoriusRenginio pavadinimasData Vieta
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ (PLB)

PLB XII Seimas

Rugpjūčio 7-10 d.Vilnius
PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA (PLJS)

Dalyvavimas IV Europos
lietuvių krepšinio turnyre

Gegužės 26-28 d.Punskas

XII Pasaulio lietuvių
jaunimo sąjungos kongresas

Birželio 23 –
liepos 9 d.

Torontas,
Hamiltonas,
Monrealis
AIRIJA
Airijos lietuvių bendruomenė

Kovo 11-osios – Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas.
Tautiškos kapelijos „Sutaras“ pasirodymas

Kovo 11 d.Dublinas

Paveikslų paroda
„Lietuva-Airija-Lithuania-Ireland“

Kovo 9-31 d.Castlecomer,
Co. Kilkenny

Andriaus Bravo koncertas Dubline

Kovo 22 d.Dublinas

Airijos lietuvių susitikimas

Balandžio 6 d.Dublinas

Airijos lietuvių bendruomenės narių
administracinių gebėjimų tobulinimo seminaras

Gegužės mėn.Dublinas

Kasmetinis užsienio lituanistinių
mokyklų renginys „Draugystės tiltas“

Birželio 16–18 d.Dublinas

Airijos lietuvių bendruomenės atstovų dalyvavimas XXII pasaulio lietuvių bendruomenių suvažiavime Kanadoje

Birželio 23 –
liepos 9 d.

Torontas
Airijos lietuvių bendruomenės Korko skyrius

Korko lietuvių susitikimas

Kiekvieno mėnesio
pirmą pirmadienį

Korkas

Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas Korke

Kovo 12 d.Korkas

Piešinių konkursas „Lietuva, Tėvyne mūsų“

Balandis-gegužėKorkas
Dundalko lietuvių bendruomenė

Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės
atkūrimo dienos paminėjimo bei Dundalko
lituanistinės mokyklos atidarymo šventė

Kovo 12 d.Dundalkas
Galvėjaus lietuvių bendruomenė

Galvėjaus lituanistinės mokyklos atidarymas

Kovo 25 d.Galvėjus

Galvėjaus lietuvių susitikimas

Balandžio 4 d.Galvėjus
AUSTRALIJA
Australijos lietuvių jaunimo sąjunga

Bendras jaunimo spektaklis
kartu su teatro grupe iš Lietuvos

LiepaMelbourn

BELGIJA

Belgijos lietuvių bendruomenė

Belgijos lietuvių susitikimai

Kiekvieną pirmąjį mėnesio šeštadienį

Briuselis

Kovo 11-osios proga – koncertas Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 16-osioms metinėms paminėti 
(kartu su LR nuolatine atstovybe prie NATO)

Kovo 11 d.Briuselis

Pirmoji Belgijoje bei Liuksemburge
gyvenančių lietuvių sporto šventė
(kartu su LR nuolatine atstovybe ES ir prie NATO,
LR ambasada Belgijos Karalystei
bei Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei)
 
Birželio 3-4 d.Briuselis
DANIJA
Danijos lietuvių bendruomenė


Visuotinis Danijos Lietuvių Bendruomenės
susirinkimas ir naujos tarybos rinkimai  

Sausio 29 d.Kopenhaga

Užgavėnes  

Vasario 26 d.Kopenhaga


Kovo 11-osios paminėjimas ir
nacionalinio diktanto rašymas 

Kovo 11 d. Kopenhaga

Išvyka i Vandens šalį „Aq-ua-kul“

Kovo 19 d.Malmė

„Dviračio šou“ peliukų Sūrskio ir Mauzerio pasirodymas

Balandžio 1 d.Lyngbis

Susitikimas su Lietuvos ambasados darbuotojais
(kartu su LR ambasada Danijos Karalystėje)

Balandžio 26 d.Kopenhaga


Šv. Mišios ir Motinos dienos paminėjimas

Gegužės 7 d.Kopenhaga


Išvyka į seniausią Danijos miestą Ribe

Gegužės 13-14 d.Ribė

Lėlės Teatro „Paršiukas Ikaras“ pasirodymas su spektakliu pagal H.K.Anderseno pasaką „Šeimedžio močiutė“

Birželio 3 d.Kopenhaga

Kalėdinis renginys

Gruodžio 9 d.Kopenhaga
DIDŽIOJI BRITANIJA
Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga
Vasario 16-osios dienos renginiai bendruomenei. Ansamblio „Jazz Island“, vadovaujamo A.Noviko, koncertaiVasario 17-19 d.

Lietuvių Sodyba, Londonas
(Vanstedas, Šv.Kazimiero bažnyčia)


Norvičo lietuvių bendruomenės organizuotas iškilmingas Valstybės atkūrimo dienos minėjimas.
„Jazz Island“ koncertas

Vasario 19 d.Norvičas

Lietuvos Valstybės atkūrimo XVI 
metinių šventės paminėjimas Notingeme, mišios (iš Lietuvos atvykęs kun.dr. Vytautas Brilius)

Kovo 11 d.Notingemas

Tautosakos šventė „Graži mūsų šeimynėlė“
(kartu su Londono Šv.Kazimiero
parapijos lituanistinė mokykla „Švyturiukas“)

n.d.n.d

Dalyvavimas kasmetiniame užsienio 
lituanistinių mokyklų renginyje „Draugystės tiltas“

Birželio 16-18 d.Dublinas
LR garbės konsulas Velse Johnas Anthony Packeris

Kovo 11-osios paminėjimas
besikuriančiai Velso lietuvių bendruomenei

Kovo 12 d.Kardifas
ESTIJA
Estijos lietuvių bendruomenė

Sausio 13-osios mišios

Sausio 13 d.Talinas

Susitikimas su Virgilijum Alekna ir Estijos olimpiniu komitetu LR ambasadoje ir skulptoriaus Tauno Kangro ateljė

Sausio 19 d.Talinas

Mocartas ir Estijos lietuviai. Groja prof. A.Juozapėnaitė.
Estijos Muzikos akademija

Sausio 27 d.Talinas

LR ambasados kvietimu koncertas „Estonia“ salėje. V.Prudnikovas ir jo mokiniai
(kartu su LR ambasada Estijos Respublikoje)

Vasario 13 d.Talinas

Išplėstinis Estijos lietuvių bendruomenės valdybos posėdis

Vasario 16 d.Talinas

Kauno kamerinis orkestras Estonia koncertų salėje

Kovo 2 d.Talinas

Susitikimas su Talino kraštotyros muziejaus darbuotojais

Kovo 7 d.Talinas

Lietuvos styginis kvartetas Niguliste bažnyčioje

Kovo 10 d.Talinas

Verbų Sekmadienis. Velykos

Balandžio 9 d.Talinas

Vilties ir Gedulo diena

Birželio 14 d.Talinas

Mindaugo karūnavimo diena
(kartu su LR ambasada Estijoje)

Liepos 6 d.Talinas

Tradicinė Estijos lietuvių bendruomenės
Rudens gėrybių šventė.  Koncertas, paroda.
Derliaus išpardavimas iš varžytinių, surinktos
lėšos bus skirtos V.Kudirkos paminklui Vilniuje statyti

SpalisTalinas

Vėlinės

LapkritisKelionė į
Tiuri kapines

Adventas. Kūčios. Kalėdos

GruodisTalinas
Estijos lietuvių bendruomenės jaunimas

Pasijuokime į sveikatą!

Balandžio 1 d.Talinas

Motinos diena

Gegužės 7 d.Talinas
GRAIKIJA
Graikijos lietuvių bendruomenė 

Tradicinis Graikijos lietuvių bendruomenės
narių susirinkimas

Kiekvieno mėnesio
pirmas pirmadienis

Atėnai

Oficialus Vasario 16-osios minėjimas,
(kartu su LR ambasada Graikijoje)

Vasario 16 d.Atėnai

Vasario 16-ios paminėjimas
Graikijos lietuvių bendruomenės rate

Vasario 18 d.Atėnai

Lietuviškų Šv. Velykų šventimas,
margučių konkursas

BalandisAtėnai

Lietuvių dailininkų (P.Gudaičio, G.Kazimierėno, A.Stasiulevičiaus ir A.Beineravičiaus) paroda

Rugsėjis – spalisAtėnai

Dalyvavimas tradicinėje
Kalėdų labdaros mugėje

GruodisAtėnai

Tradicinis Šv. Kalėdų ir
senųjų metų palydėjimas

GruodisAtėnai
ISPANIJA
Ispanijos lietuvių bendruomenė

Piešinių konkurso
„O mes keliaujam į Vilnių“ parodos
Vasario 16-osios gimnazijoje (Vokietija), įvairiose Ispanijos mokyklose, Seinų gimnazijoje (Lenkija)

Hiutenfeldas,
Seinai

I-asis visuotinis Ispanijos
lietuvių bendruomenės suvažiavimas

Vasario 24–26 d.Madridas
Lietuvių bendruomenė Andalūzijoje

Ekskursija į Siera Nevadą

Sausio 29 d. Grenada
Krepšinio klubas „Tauras“ veikla,
Almerijos miesto lyga, varžybos
Kiekvieną
sekmadienį nuo
sausio 22 d. iki
gegužės 29 d.
Almerija

Vasario 16-osios minėjimas.
Fotografijų paroda. Tautinių drabužių pristatymas

Vasario 16 d.Kampohermosas

Bibliotekos atidarymas.
Piešinių paroda „O mes keliaujame į Vilnių“

Vasario 19 d.
Kampohermosas

Susitikimas su pranciškonų vienuoliais

Kovo 4–13 d.Kampohermosas

Moters dienos paminėjimas, puokščių paroda

Kovo 8 d.Kampohermosas

Kovo 11-osios – Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo dienos
minėjimas, poezijos vakaras

Kovo 11 d.Kampohermosas

Šv. Velykų renginiai

Balandžio 14-16 d.Nijaro apskritis

Tarptautinis gatvės krepšinio turnyras 3×3,
skirtas Motinos dienai paminėti

Gegužės 6-7 d.Nijaras,
Campohermosas,
Almeria
Pirmoji lietuviška stovykla IspanijojeBirželio pabaiga –
liepos pradžia
Nijaras,
Kampohermosas

Mokyklos „Lietuviukai“
mokslo metų pabaigos šventė

Birželio 23 d.Kampohermosas

Dalyvavimas miesto mugėje, fotografijų paroda.
Mergaičių grupės „Mokinukės“ pasirodymas,
tortų konkursas, rankdarbių pristatymas

Rugpjūčio 23-28 d.Almerija

Mokyklos „Lietuviukai“
mokslo metų pradžios šventė

Rugsėjis Campohermosas

Kalėdos, Naujieji metai

GruodisKampohermosas
Katalonijos lietuvių bendruomenė/
Katalonų – lietuvių asociacija

Katalonijoje gyvenančių lietuvių
Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 18-19 d.Monblanas

Katalonijoje gyvenančių lietuvių
Kovo 11-osios minėjimas

Kovo 11 d.Barselona

Dalyvavimas Katalonų
kultūros savaitės renginiuose

Balandžio 22-29 d.
Kaunas

Joninių vakaras

Birželio 24 d. 

„Ventukų“ koncertai
Valensijoje ir Almerijoje

Gruodžio 1-10 d. Barselona,
Valensija,
Almerija
Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centras Almerijoje

Almerijoje Atminimo pamoka, 
skirta Laisvės gynėjų dienai

Sausio 14 d. Karbonerų
lituanistinė mokykla

Viktorina, skirta Lietuvos
Valstybės Atkūrimo dienai

Vasario 18 d.Carbonerų
lituanistinė mokykla

Abėcėlės šventė – montažas,
knygelių skaitymas, dailyraščio konkursas

Vasario 23 d.Garučių
lituanistinė mokykla

Lietuviškos bibliotekėlės
Almerijoje atidarymas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 10 d. Almerijos
bibliotekos patalpose

Velykų bobos dirbtuvėlė

Balandžio 13 d.,
Balandžio 12 d. 
Garučių, Majonerų
lituanistinės mokyklos

„Velykos atėjo“  (margučių ridenimas,
eilėraščių konkursas, verbų verbos
rinkimai, rateliai, žaidimai)

Balandžio 15 d. Karbonerų
lituanistinė mokykla
Motinos diena – koncertas
ir gražiausi sveikinimai mamytėms
Gegužės 6 d. Karboneru,
Garučių,Majonerų
lituanistinėse mokyklose
Sveika vasara –
Mokslo metų uždarymo šventė
Gegužės 25 d.,
Gegužės 27 d.,
Gegužės 31 d. 
Karbonerų,
Garučių, Majonerų
lituanistinės mokyklos
Sveika mokykla –
Mokslo metų pradžios šventė
Rugsėjo 23 d.,
Rugsėjo 21 d.,
Rugsėjo 27 d.
Karbonerų
Garučių, Majonerų
lituanistinės mokyklos

Kalėdinis renginys –
„Kalėdų nakties stebuklai“

Gruodžio 20 d.Majonerų
lituanistinė mokykla

Atminimo pamoka,
skirta Laisvės gynėjų dienai
                                                                                                              
                                                                    
Sausio 12 d. Garučių
lituanistinė mokykla              
ITALIJA
Italijos lietuvių bendruomenė

Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas
ir Kovo 11-osios minėjimas. Romos
lituanistinės mokyklos mokinių pasirodymas

Kovo 11 d. Roma

G.Jankevičiūtės knygos „Pasivaikščiojimai
po Romą“ pristatymas Romoje ir Vilniuje

Gegužės mėn. Roma, Vilnius
Italijos lietuvių bendruomenės Milano apylinkė 
Teminiai kultūriniai susitikimaiVasario 18 d.
Balandžio 8 d.
Rugsėjo 30 d.
Gruodžio 16 d.
Milanas

Kovo 11 d. minėjimas.
„Žodžiai ir muzika iš tolimųjų kraštų“

Kovo 10 d.San Cipriano
teatras, Milanas

Šv. Velykų Mišios.
Gražiausio margučio konkursas.
Rinkimai į naują ILB Milano Valdybą

Balandžio 8 d. Milanas

Koncertas, skirtas Lietuvos 2 metų įstojimo
į ES minėjimui. M. K. Čiurlionio kūrinius atliks
pianistė Diana Re (kartu su Italijos lietuvių
bendruomene dalyvaus ir Čekijos bei
Lenkijos kultūros asociacijos)
.

Gegužės 2 d.Milanas

Seminaras „Lietuviu kalbos
kilmė ir lietuvių liaudies muzika“

Rugsėjo 30 d. San Cipriano
teatras, Milanas

Šv. Kalėdų mišios, susitikimas su nariais,
metų veiklos apžvalga ir sprendimai ateičiai

Gruodžio 17 d.Milanas
JAV
JAV lietuvių bendruomenės Švietimo Taryba

Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai

Birželio 6-13 d.Mančesteris
Mičiganas
JAV lietuvių bendruomenės „Neringos“ stovykla

Lietuvių kultūros programa

Birželio 15 d. –
rugsėjo 1 d.
Bratleboro
(Vermontas)
Maino pranciškonų vienuolynas

Lietuvių kultūros programa

Liepos 15 d. –
rugpjūčio 15 d.
Kennebunkas,
Mainas
LATVIJA
Latvijos lietuvių bendruomenė

Laimučio Šiumos tapybos darbų paroda

Sausio 13 d.Ryga

Šv. Mišios sopulingos Dievo Motinos bažnyčioje.
Gėlių padėjimas prie Laisvės paminklo.
Vaikų ir jaunimo choro „Ąžuoliukas“ koncertas.

Vasario 16 d.Ryga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta, Bauskė

Dailininkų paroda skirta
W. A. Mocarto gimimo metinių jubiliejui

Kovo 11 d.Ryga

Laimučio Šiumos grafikos darbų paroda

Kovo 11 d.Jūrmala

Latvijos lietuvių dailininkų darbų ir lituanistinių
mokyklų mokinių piešinių paroda „Sakalai ir sakalėliai“.
Paroda skirta kovo 11 d. ir LLB 15-mečiui skirto parodų ciklo atidarymas.

Kovo 24 d.Ryga, Daugpilis,
Jelgavas

„Juoko šventė“.
Dalyvauja Aknystos vaikų folkloro ansamblis.
Lituanistinių mokyklų piešinių paroda.

Balandžio 1 d.Ryga

Latvijos tautinių mažumų kultūros draugijų
tradicinė vaikų ir jaunimo sporto šventė.

Balandžio 23 d.Ryga

Latvių ir lietuvių poezijos šventė,
skirta Maironio atminimui

Gegužės 6 d.Jelgava

Motinos dienos renginiai

Gegužės 6 d. 

Ryga

Sėlijos krašto folkloro festivalis

Gegužės 27 d.Aknysta

Mokslo metų uždarymas
lituanistinėse mokyklose

Gegužės 27 d.Ryga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta

Joninės

Birželio 23-24 d.Ryga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta

Festivalis „Skambėk lietuviška daina“
Dauguvos krantuose skirta Latvijos
lietuvių bendruomenės 15-mečiui

LiepaRyga

Mokslo metų atidarymo lituanistinėse
mokyklose šventiniai renginiai

Rugsėjo 2 d.Ryga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta

Jubiliejinis baltų kultūros festvalis
„Baltijos pynė“ ir Saulės mūšio minėjimas

Rugsėjo 22 d.

Ryga

„Gyvoji istorijos pamoka“: 
lituanistinių mokyklų mokinių jungtinė 
ekskursija į istorines Lietuvai vietas Latvijoje

RugsėjisLatvija

Lituanistinių mokyklų mokinių lietuviškosios
poezijos skaitovų konkursas ir mokinių
piešinių paroda ir laureatų apdovanojimas

Spalio 7 d.Jelgava

Lačpleso dienų minėjimas
lituanistinėse mokyklose

Lapkričio 10 d.Ryga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta

Latvijos nepriklausomybės dienos minėjimas

Lapkričio 18 d.Ryga

Kalėdų ir Naujųjų metų renginiai

GruodisRyga, Liepoja,
Daugpilis, Jelgava, Dobelė, Aknysta
Liepojos lietuvių kultūros draugija „Rūta“

Rankdarbių paroda „Iš močiutės skrynios“

GegužėLiepoja
Bauskės lietuvių kultūros draugija „Dobilėlis“

Draugijos ir Žemelių seniūnijos (Pakruojo raj.) draugystės 10-ties metų jubiliejus

Balandžio 16 d.Bauskė
Latvijos lietuvių kultūros draugija

Latvijos lietuvių folklorinių kolektyvų festivalis

LiepaRyga
Latvijos lietuvių jaunimo sąjunga

Sveikatingumo ir sporto šventė

BirželisJelgava
LENKIJA
Vysk. Antano Baranausko Fondas „Lietuvių namai“

Eglutė vaikams
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Sausio 22 d.„Lietuvių namai“

Dailės studijos autorinių darbų paroda

Sausio 22 d. – vasario 5 d.„Lietuvių namai“

Sausio 13-osios minėjimas
(kartu su LR Konsulatu)

Sausio 13 d.„Lietuvių namai“

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo
minėjimas (kartu su LR Konsulatu)

Vasario 16 d.„Lietuvių namai“

XV vaikų teatrų festivalis
(kartu su Punsko lietuvių kultūros
namais ir Lenkijos lietuvių draugija)

Vasario 25-28 d.„Lietuvių namai“

Užgavėnės

Vasario 28 d.„Lietuvių namai“

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
minėjimas (kartu su LR Konsulatu)

Kovo 11 d.„Lietuvių namai“

Vaikų šokių konkursas „Marzentance“

Kovo 21 d.Suvalkų
kultūros namai

Velykinio apeiginio meno konkursas

Balandžio 23 d.Punsko lietuvių
kultūros namai

VII chorų šventė
(kartu su Punsko lietuvių
kultūros namais ir Lenkijos
 lietuvių draugija)

Balandžio 30 d.Punsko lietuvių
kultūros namai

Motinos dienos koncertas
(kartu Lenkijos lietuvių draugija)

Gegužės 7 d.„Lietuvių namai“

Vaikų šokių šventė „Aguonėlė“
(kartu su Punsko lietuvių kultūros
 namais ir Lenkijos lietuvių draugija)

Gegužės 14 d.Punsko lietuvių
kultūros namai

Gedulo ir Vilties diena
(kartu su LR Konsulatu)

Birželio 14 d.„Lietuvių namai“

Vaikų mokslo sezono uždarymas

Birželio 18 d.„Lietuvių namai“

IV vaikų dainos konkursas „Dainorėlis“
(kartu su Punsko lietuvių kultūros namais)

Birželio 25 d.Punsko lietuvių
kultūros namai

Mokslo metų pabaigos šventė
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Birželio 30 d.„Žiburys“

Ansamblių sąskrydis
(kartu Lenkijos lietuvių draugija)

Liepos 2 d.Burbiškės

Klojimo teatrų festivalis
(kartu su Punsko lietuvių kultūros
namais ir Lenkijos lietuvių draugija)

Liepos 9 d.Punsko lietuvių
kultūros namai

Seinų dienos (kartu su Seinų savivaldybe)

LiepaSeinai

Mokslo metų pradžios šventė
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Rugsėjo 1 d.„Žiburys“

Kapelų šventė
(kartu su LR Konsulatu)

Rugsėjo 24 d.„Lietuvių namai“

Mokytojų diena
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Spalio 14 d.„Žiburys“

„Rudenėlio“ šventė
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Spalis„Žiburys“

Seinų kunigų seminarijos 180 metų jubiliejus
(kartu su
LR Konsulatu, Lenkijos lietuvių
bendruomene ir Lenkijos lietuvių draugija)

Spalis„Lietuvių namai“

Mokslinė-populiarioji konferencija
Seinų kunigų seminarijos tema 
(kartu su
LR Konsulatu, Lenkijos
lietuvių bendruomene ir Lenkijos lietuvių draugija)

Spalis„Lietuvių namai“
 
Vaikų meno darbų konkursas Seinų kunigų
seminarijos 180 metų jubiliejui paminėti
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)
Spalis„Lietuvių namai“

Vėlinės

Spalio 29 d.„Lietuvių namai“

„Šaltinio“ spaudos centro 100 metų jubiliejus
(kartu su LR Konsulatu,
Lenkijos lietuvių bendruomene ir
Lenkijos lietuvių draugija)

Lapkritis„Lietuvių namai“

Andrinės

Lapkričio 24 d.„Lietuvių namai“

Advento vakaras

Gruodžio 10 d.„Lietuvių namai“
 
„Kūčios“
(kartu su  lietuvių „Žiburio“ mokykla)

Gruodžio 21 d.„Žiburys“
Punsko lietuvių kultūros namai

Alytaus rajono ansamblių
koncertas ir vakaronė mokykloje

Vasario 11 d.Punskas

Vasario 16-osios koncertas

Vasario 18 d.Punskas

XV vaikų teatrų festivalis

Kovo 4-5 d.Punskas

VII chorų šventė

Balandžio 30 d.Punskas

Choreografinio sambūrio „Jotva“
koncertas Motinos Dienos proga

Gegužės 6-7 d.Punskas

Vaikų šokių šventė

Gegužės 14 d.Punskas

Choreografinio sambūrio „Jotva“ 55-metis

Gegužės 21 d.Punskas

Krepšinio turnyras

Gegužės 26-28 d.Punskas

„Klumpės“ ir „Vyčių“
koncertas Marijampolėje

Gegužės 27 d.Marijampolė

Vaiko diena – Šilainėje ir Eglinėje

Birželio 1 d.Punskas

LKN kaimo kapelos „Klumpė“
40-mečio ir „Vyčių“ 5-mečio koncertas

Birželio 3-4 d.Punskas

LKN Klojimo teatro spektaklis

Birželio 10-11 d.Punskas

Lietuvių kultūros namų 50-metis

Birželio 18 d.Punskas

„Dainorėlis“ – IV Vaikų dainos konkursas ir
Vaikų liaudies meno studijos „Puniukai“ koncertas

Birželio 25 d.Punskas

Lietuviškų ansamblių sąskrydis

Liepos 2 d.Burbiškės

„Lietuviškam teatrui – 100 metų“

Liepos 8 d.Punskas

XV Klojimo teatrų festivalis

Liepos 9 d.Punskas

XII Estradinių dainų šventė

Rugpjūčio 12 d.Punskas

Kovo 11-osios licėjaus vaidinimas

Rugpjūčio 13 d.Punskas

Žolinė – Punsko dienos

Rugpjūčio 14-15 d.Punskas

II Muzikuojančių šeimų šventė

Spalio 8 d.Punskas

XXXIII koncertas Vėlinių proga

Spalio 31 d.Punskas

XIII Tautinių mažumų susitikimai

Lapkričio 18-19 d.Punskas
Lenkijos lietuvių mokytojų draugija

Lietuvių mokyklų moksleivių mitingas
prie Lietuvos nepriklausomybės paminklo

Kovo 11d.Kampuočiai,
Punsko valsčius

Ekskursija „Knygnešių takais“
mokytojams Suvalkų krašte

II ketvirtisPunskas

Seminaras „Kaip panaudoti ES lėšas
lietuvių mokyklų Lenkijoje
vykdomiems projektams finansuoti“

BalandisPunskas

Lenkijos lietuvių mokytojų konferencija

II ketvirtisPunskas
Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugija

Juostų audimo, sodų nėrimo,
karpinių seminaras

II ketvirtisPunskas

Jotvingiškos Rasos Šilainėje

Birželio 24 d.Šilainė
Lenkijos lietuvių draugija

„Dailiojo žodžio konkursas“

Balandžio 22 d.Seinai

„Lietuvių kalbos konkursas“

Gegužės 19-24 d.Seinai

„Lietuvos istorijos ir geografijos konkursas“

Gegužės 5 d.Seinai
„Aušros“ leidykla

Dalyvavimas Baltijos šalių
knygų mugėje Vilniuje

Vasario 23-26 d.Vilnius
Lenkijos lietuvių bendruomenės Varšuvos skyrius – klubas „Lituanika“

Sausio 13-osios minėjimas

Sausio 13 d.Varšuva

M.K.Čiurlionio 95-ųjų
mirties metinių paminėjimas

II ketvirtisVaršuva

Lietuviškos Kūčios

Gruodžio 24 d.Varšuva
LIUKSEMBURGAS
Liuksemburgo lietuvių bendruomenė

Vasario 16-osios –
Nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 16 d.Liuksemburgas

Užgavėnių šventė

Vasario 27 d.Liuksemburgas

Dokumentinio filmo „Atgal į žemėlapį“ peržiūra
Kovo 11-osios proga

Kovo 10 d.Briuselis
NORVEGIJA
Norvegijos lietuvių bendruomenė

Lietuvos Nacionalinio dramos teatro spektaklis
Lee Hall „Šaukštaveidė Stainberg“

Gegužės 1 d.Oslas
OLANDIJA
Olandijos lietuvių bendruomenė

Nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 18 d.Haga

Apvalaus stalo diskusija
„Bringing together“

Kovo 8 d.Haga


Visuotinis narių susirinkimas.
Vytauto V. Landsbergio koncertas
„Pasakos mažiems ir dideliems“.

Balandžio 23 d.Amsterdamas

Klubo mamoms ir vaikams
„Mergelių užeiga“ atidarymas

Gegužės 28 d.Oslas

Konferencija
„Lietuvos vieta išsiplėtusioje ES“

Rugsėjo pabaiga/
spalio pradžia

Utrechtas

Visuotinis narių susirinkimas.
Lietuvių dailininkų parodos atidarymas.

Lapkričio mėn.Haga

Kalėdinis renginys

Gruodžio mėn.
PRANCŪZIJA
Prancūzijos lietuvių bendruomenė

Vasario 16-osios – Lietuvos
Nepriklausomybės dienos minėjimas.
Šv. mišios, ansamblio „Les Nimphéas“ koncertas

Vasario 19 d.Paryžius

Prancūzijos lietuvių dienos

Gegužės 12-14 d. Paryžius
Lietuvių bendruomenės susitikimaiKovo 12 d.
Balandžio 9 d.
Gegužės 14 d.
Birželio 11 d.
Paryžius
RUSIJOS FEDERACIJA
Krasnojarsko regioninė lietuvių tautinė kultūrinė autonomija „Lietuva“

Lietuvos nepriklausomybės šventė –
Vasario 16-oji

Vasario 19 d.Krasnojarskas

Šv. Velykų šventė

Balandžio 16 d.Krasnojarskas

Krasnojarsko miesto diena

Birželio 10 d.Krasnojarskas

Gedulo dienos paminėjimas

Birželio 14 d.Krasnojarskas

Joninės

Birželio 24 d.Krasnojarskas

Politinių represijų aukų atminimo diena

Spalio 30 d.Krasnojarskas

Šv. Kūčios, Šv. Kalėdos

Gruodžio 24-25 d.Krasnojarskas

Murmansko lietuvių kultūros bendrija „Lietuva“


Velykų šventė

Balandžio 16 d.Murmanskas

Motinos dienos minėjimas

Balandžio 29 d.Murmanskas
Primorės krašto nacionalinė-kultūrinė lietuvių autonomija

Naujametinis Primorės
krašto lietuvių susitikimas

Sausio 7 d.Nadeždinskas

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 18 d.Vladivostokas

Nacionalinių tautų festivalis

Kovo 17 d.Nachodka

Seminaras “Pažintis su Lietuvos rašytojais”

Balandžio 22 d.Vladivostokas

Mokslo metų rezultatų aptarimas

Gegužės 20 d.Vladivostokas

Žygis į Vladivostoko tvirtoves

Birželio 10 d.Vladivostokas

Organizacijos 8-erių metų sukakties šventė

Liepos 29 d.Vladivostokas

Mokslo metų pradžios šventė
 
Lapkričio 4 d.Vladivostokas

Paroda apie Lietuvą

Lapkričio 18 d.Vladivostokas

Naujametinė šventė

GruodisVladivostokas
Smolensko visuomeninė lietuvių organizacija „Smolensko lietuvių namai“

Nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 16 d.Smolenskas

Šv. Velykų šventė

Balandžio 16 d.Smolenskas

Vaikų piešinių paroda
 
Gegužės mėn.Smolenskas

Joninių šventė

Birželio 23-24 d.Smolenskas

Stovykla vaikams „Sokolja gora“

Liepos mėn.Smolenskas

Konstitucijos diena.
Bendruomenės narių susirinkimas

Spalio 25 d.Smolenskas

Vėlinių paminėjimas

Lapkričio 1 d.Smolenskas

Šv. Kalėdų šventė

Gruodžio 25 d.Smolenskas

Naujųjų metų sutikimas

Gruodžio 31 d.Smolenskas
ŠVEDIJA
Švedijos lietuvių bendruomenė

Vasario 16-osios minėjimas

Vasario 18 d.Stokholmas

Lietuvių sekmadieninės mokyklos “Saulė”
dešimtmečio minėjimas

Gegužės 7 d.Stokholmas


Programos „Pažinkime Lietuvos miestelius“ pradžia

Rugpjūčio 4-5 d.Švėkšna


Susitikimas su pirmąja Švedijos lietuvių karta

Rugpjūčio 26 d.Stokholmas


Mokslo metų atidarymas “Saulės” mokykloje

Rugsėjo pradžiaStokholmas

“Pabaltijo dienos”

Rugsėjo 23 d.Stokholmas


Švedijos lietuvių bendruomenės
metinis susirinkimas ir priešadventinė šventė

Spalio 21 d.Stokholmas


Švedijos lietuvių bendruomenės
šešiasdešimtmečio minėjimas

Gruodžio 2 d.Stokholmas
UKRAINA
Lietuvių kultūros ir verslo centras „Gintaras“ Dnepropetrovske

Ukrainos lietuvių
dainų ir šokių festivalis Dnepropetrovske

Birželio 3-4 d. Dnepropetrovskas
Nikopolio lietuvių bendruomenė

Šv. Velykos

Balandžio 16 d.Nikopolis

Dalyvavimas Ukrainos lietuvių dainų ir šokių
festivalis Dniepropetrovske                                          

Birželio 3-4 d.Dnepropetrovskas

Bendruomenės įkūrimo 4-erių metų sukaktis
                                                                            
Rugsėjo 22 d.Nikopolis


Šv. Kalėdų renginiai 
                                                                                                        

Gruodžio 25 d.
                                            
Nikopolis
VOKIETIJA
Vokietijos lietuvių bendruomenė

Lietuvos Nepriklausomybės dienos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės 60-mečio šventinis minėjimas.
Vasario 16-osios gimnazijos mokinių pasirodymas.
Grupės „Vairas“ koncertas

Vasario 18 d. Lamperhaimas-
Hiutenfeldas
Joninių šventė Vasario 16-osios gimnazijos parke Birželio 24 d.Lamperhaimas-
Hiutenfeldas

Vokietijos lietuvių bendruomenės darbuotojų suvažiavimas

IV ketvirtis

Lietuvių kultūros instituto suvažiavimas,
minint 15 metų Lietuvos ir Vokietijos
diplomatinių santykių atkūrimo sukaktį

Spalio 6-8 d.Lamperhaimas-
Hiutenfeldas
Vokietijos lietuvių bendruomenės Berlyno apylinkė

Užgavėnių šventė

Vasario 26 d.Berlynas

Šv. Velykų šventė

Balandžio 16 d. Berlynas

Moterų choro „Pinija“ bažnytinis koncertas

Balandžio 27 d.Berlynas

Dalyvavimas IV-jame
Europos lietuvių krepšinio turnyre

Gegužės mėn. Punskas

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 6 d.Berlynas

Joninių šventė.
Muzikos grupės „Inculto“ koncertas

Birželio 24 d.Berlynas

Išvyka į Soldiną (Lenkija).
Dariaus ir Girėno žūties metinių minėjimas

LiepaSoldinas

Naujųjų mokslo metų pradžia.
Vilniaus teatro „Lėlės“spektaklis

Rugsėjo 2 d.Berlynas

Šv. Kalėdų šventė

Gruodžio 8 d.Berlynas

Dalyvavimas kalėdinėje mugėje Berlyne

Gruodžio 12-22 d.Berlynas

Berlyno šeštadieninės mokyklos atstovų
dalyvavimas Europos lituanistinių
mokyklų sąskrydyje „Draugystės tiltas“

Birželio 16-18 d.Dublinas
Vokietijos lietuvių bendruomenės Frankfurto apylinkė

Frankfurto ir jo apylinkių lietuvių susitikimas

Kovo 17 d. Frankfurtas
Vokietijos lietuvių bendruomenės Hamburgo apylinkė

Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas.
Šokių grupės „Gintaras“ pasirodymas.
Grupės „Vairas“ koncertas

Vasario 25 d.
Hamburgas

Įvairaus amžiaus lietuvių susitikimas

Kovo 29 d.Hamburgas

Hamburgo lietuvių jaunimo susitikimas

Balandžio 5 d.Hamburgas

Dalyvavimas IV-jame
Europos lietuvių krepšinio turnyre Lenkijoje

Gegužės mėn. Punskas

Hamburgo šeštadieninės mokyklos „Abėcėlė“
atstovų dalyvavimas Europos lituanistinių mokyklų
sąskrydyje „Draugystės tiltas“

Birželio 16–18 d.Dublinas
Vokietijos lietuvių bendruomenės Miuncheno apylinkė

„Skamp“ koncertas Miunchene

Vasario 3 d.Miunchenas

Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas

Vasario 19 d.Miunchenas
Vokietijos lietuvių jaunimo sąjunga

Dalyvavimas Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos
XII Kongrese (PLJK) Kanadoje

Birželio 23 –
liepos 9 d.
Torontas

ŠVEICARIJA

Šveicarijos lietuvių bendruomenė
 
Vasario 16-osios šventė
 tautinių šokių kolektyvo „Baltija“
viešnagė Šveicarijoje

Vasario 18 d. 
Tradiciniai Šveicarijos lietuvių susitikimaiKiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Ciurichas
Tautinių šokių vakaronėBalandžio 27 d.Marijos Lurdes bažnyčios salėje

Lietuviškos knygos klubas:
Ričardo Gavelio kūryba

Gegužės 19 d.

Dalyvavimas IV Europos lietuvių krepšinio turnyre Lenkijoje

Gegužės 26-28 d.Punskas, Lenkija
Tautinių šokių vakaronėGegužės 29 d.Marijos Lurdes bažnyčios salėje

Joninių šventė.
Utenos mokytojų tautinių šokių
kolektyvo „Levindra“ pasirodymas

Birželio 24 d.

Projektas „Lietuvių rašytojų takais  Šveicarijoje“
(kartu su Šveicarijos lituanistine sekmadienine mokykla „Lituanica“ ir Vilniaus vidurine mokykla „Lietuvių namai“)

Rugsėjis

Jurgos Ivanauskaitės kūrybos – romanų ir tapybos
pristatymas šveicarams ir Šveicarijos lietuviams.
Lietuviškos knygos klubo vakaronė

Rugsėjo 15 d.
„BaltArt“ galerija .

Advento šventė

Gruodžio 2 d.
Šveicarijos lituanistinė sekmadieninė mokykla „Lituanica“
Lituanistinės sekmadieninės mokyklos užsiėmimaiKiekvieno mėnesio
kas antrą sekmadienį

Mokslo metų pradžios šventė
Vasario 18 d.

Margučių šventė

Balandžio 9 d.

Lituanistinės mokyklos mokslo metų užbaigimo šventė

Liepos 2 d.
Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Ženevoje

Lietuvių menininko Prano Gailiaus paroda 

Balandžio 28 d. „BaltArt“ galerija

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos