LIETUVIAI PASAULYJE

Mokymo priemonės
Lietuviai pasaulyje > Švietimas > Mokymo priemonės

DĖL VADOVĖLIŲ UŽSAKYMO TVARKOS

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Departamentas), vykdydamas 2006 m. vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 132 „Dėl strateginių veiklos planų“ (Žin., 2006, Nr. 21-683) patvirtintus Departamento 2006-2008 m. strateginius veiklos planus ir atsižvelgdamas į lituanistinio švietimo svarbą, kiekvienais metais aprūpina užsienio lietuvių bendruomenes bei užsienio lietuvių švietimo organizacijas metodinėmis ir mokymo priemonėmis. Departamentas, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija bei Švietimo aprūpinimo centru, 2004-01-29 nustatė vadovėlių užsakymo užsienio lietuvių mokykloms tvarką. Primename jos esmę:

• Užsienio lietuvių mokyklos kiekvienais metais Departamentui pateikia šią informaciją: mokinių skaičių, amžių, mokytojų sąrašus, tikslų mokyklos pavadinimą ir adresą. Šiais metais šią informaciją prašome pateikti iki vasario 23 d.

• Departamentas iki kiekvienų metų kovo 1 d. pateikia Švietimo aprūpinimo centrui institucijos vadovo parašu patvirtintus duomenis apie užsienio lietuvių mokyklas, mokinių skaičių jose.

• Vadovėliai užsienio lietuvių mokykloms užsakomi pagal Departamento duomenis apie užsienyje veikiančias lietuvių bendrojo lavinimo ir lituanistines mokyklas bei mokinių skaičių jose. Švietimo aprūpinimo centras balandžio mėn. pateikia užsienio lietuvių mokykloms galimų užsisakyti vadovėlių sąrašus. Mokyklos renkasi joms reikalingus vadovėlius.

• Departamentas užsako pratybų sąsiuvinius, kompiuterines mokymo priemones ir kitą metodinę medžiagą. Į bibliotekas, skaityklas siunčiamos lietuviškos knygos, informacija vaizdo ir garso kasetėse bei skaitmeninėse laikmenose.

• Mokyklos, įsteigtos užsienio šalyse vėliau (po kovo 1 d.), vadovėliais aprūpinamos iš likusių nepanaudotų lėšų. Joms taip pat gali būti numatomos rezervinės lėšos, jei iš anksto žinoma, kad mokykla pradės veikti tik mokslo metams prasidėjus.

• Vadovėliai užsienio lietuvių mokykloms paruošiami perduoti rugsėjo mėn.. Mokykloms, kurios negali jų atsiimti pačios, vadovėliai perduodami diplomatiniu paštu ar kitais būdais.

Prašytume užpildyti pridedamą anketą ir iki 2007 m. vasario 23d. pateikti Departamentui reikalingą informaciją. Jeigu su mokykla yra galimybė susisiekti elektroniniu paštu, pageidautina, kad nurodytumėte elektroninio pašto adresą. Jeigu turite sukūrę organizacijos interneto svetainę – nurodykite jos adresą. Užpildytą anketą prašome siųsti adresu: Tautinių mažumų ir išeivijos departamento Užsienio lietuvių skyrius, T.Kosciuškos g. 30, LT-01100 Vilnius arba faksu (+370 5) 261 94 31bei elektroniniu paštu: ausra.dumbliauskiene@tmid.lt

Išsamiau su Departamento veikla remiant užsienio lietuvių bendruomenes bei užsienio lietuvių švietimo organizacijas, jų teikiamų projektų finansavimu, Lituanistinių mokyklų nuostatais galite susipažinti tinklalapyje http://www.tmid.lt

Papildomos informacijos teiraukitės Departamento Užsienio lietuvių skyriaus Lituanistinio švietimo poskyrio vyriausiosios specialistės Aušros Dumbliauskienės tel. (+370 5) 212 22  49 , faks. (+370 5) 261 94 31el. paštas: ausra.dumbliauskiene@tmid.lt arba Užsienio lietuvių skyriaus Lituanistinio švietimo poskyrio vyresniosios specialistės Virginijos Klimavičienės tel. (+370 5) 212 22 49 , faks. (+370 5) 261 94 31 el. paštas: virginija.klimaviciene@tmid.lt

I klases pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

I klases rusu mokyklu pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

II klases pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

II klases rusu mokyklu pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

III klases pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

III klases rusu mokyklu pratybu sssiuviniu uzsakymo lapas.doc

IV klases pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

IV klases rusu mokyklu pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

Nelietuviu mokyklu 5-12 kl. pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

V-XII klasiu pratybu sasiuviniu uzsakymo lapas.doc

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos