Versija neįgaliesiems
Departamentas     Lietuviai pasaulyje       Tautinės bendrijos Lietuvoje
Titulinis   Naujienos   Veikla   Paslaugos   Teisinė informacija   Nuorodos   Klausimai   Kontaktai ir struktūra   Skelbimai   
2008-04-19
Koordinacinė taryba
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Užsienio lietuvių rėmimo centras
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Internetas
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Radijas
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Spauda
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Mokymosi galimybės Lietuvoje
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Baltistikos (lituanistikos) centrai
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Baltistikos (lituanistikos) centrai
daugiau…
 
2008-04-19
Lituanistinės mokyklos
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Mokymosi galimybės Lietuvoje
daugiau…
 
2008-04-19
Baltistikos (lituanistikos) centrai
daugiau…
 
2008-04-19
Lituanistinės mokyklos
daugiau…
 
2008-04-19
Bendrojo lavinimo mokyklos
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Teisės aktai
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Menininkai
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Kultūros centrai
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Meno kolektyvai
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
Užsienio lietuvių bendruomenės
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
PLJS
Informaciją ruošiama. daugiau…
 
2008-04-19
PLB
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-17
Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir tendencijos
Balandžio 16-18 dienomis vyksta užsienio lietuvių ugdymo įstaigų mokytojų forumas „Lituanistinis švietimas: perspektyvos ir tendencijos”, į kurį kviečiama per 100 dalyvių iš 30 užsienio valstybių. Forume taip pat kviečiami dalyvauti Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos ir šios valdybos Švietimo reikalų komisijos atstovai, Lietuvos valdžios, švietimo, kultūros bei kitų institucijų atstovai. Tai daugiau…
 
2008-04-17
Projektų finansavimas
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-17
Nominacija – Už tautinę toleranciją
Nominacijos ,,Už tautinę toleranciją” nuostatai ir dalyvio anketa 2007 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijavo nominacijos ,,Už tautinę toleranciją” įsteigimą. Ši nominacija skiriama už tautinės tolerancijos skatinimą ir propagavimą visuomenės informavimo priemonėse. Nominacija „Už tautinę toleranciją” siekiama išrinkti ir pagerbti savitumą, pakantumą įvairioms tautinėms bendrijoms, tolerancijos daugiau…
 
2008-04-16
Religinės bendruomenės
2001 m. surašymo duomenimis, 93 % lenkų, 85 % lietuvių, 13 % ukrainiečių, 47 % baltarusių save priskyrė Romos katalikų bendruomenei; 11 % rusų – sentikių bendruomenei. Kitoms religinėms bendruomenėms save priskyrė įvairių tautybių gyventojai, tačiau jų dalis nedidelė. Religinės bendruomenės Lietuvoje   Religinių bendruomenių skaičius Maldos namų skaičius Dvasininkų skaičius Romos katalikai 673 693 745 Evangelikai liuteronai 54 41 23 Evangelikai reformatai 12 9 4 Graikų apeigų daugiau…
 
2008-04-16
Informacija apie bendruomenes
Informacija rengiama daugiau…
 
2008-04-16
Sekmadieninės mokyklos
Valstybė pripažįsta ir remia tautinių mažumų pastangas išlaikyti kalbą, religiją, stiprinti savitą etninį tapatumą. Lietuvos Respublikos įstatymai garantuoja šalyje gyvenančioms tautinėms mažumoms steigti bei turėti šeštadienines/sekmadienines mokyklas ir kitas vaikų neformaliojo švietimo veiklas. Pastaraisiais metais bendrojo lavinimo mokyklose lietuvių mokomąja kalba ėmė sparčiau gausėti skirtingų tautybių moksleivių. Šios mokyklos ne visada daugiau…
 
2008-04-16
Tautinių bendrijų taryba
2003 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu buvo įkurta Tautinių bendrijų taryba (kaip patariamoji institucija prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Pagrindinis Tautinių bendrijų Tarybos tikslas – skatinti tautinių mažumų kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir savimonės išsaugojimą bei daugiau…
 
2008-04-16
Meno kolektyvai
Tautinių mažumų meno kolektyvų sąrašas daugiau…
 
2008-04-15
Projektų finansavimas
TAUTINIŲ MAŽUMŲ IR KITŲ ASOCIACIJŲ, SEKMADIENINIŲ (ŠEŠTADIENINIŲ) MOKYKLŲ, VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ IR JŲ ĮSTEIGTŲ ĮSTAIGŲ PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSŲ NUOSTATAI (patvirtinti Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV generalinio direktoriaus 2007 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-156) I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Tautinių mažumų ir kitų asociacijų, sekmadieninių (šeštadieninių) mokyklų, viešųjų įstaigų, savivaldybės institucijų ir daugiau…
 
2008-04-15
Rytų Lietuva
Informacija ruošiama. daugiau…
 
2008-04-15
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV pareiškimas dėl išpuolio prieš dainininkę Berneen
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV pareiškimas dėl išpuolio prieš dainininkę Berneen Balandžio 13 d. (pirmadienį) pranešta, jog buvo sumušta Lietuvoje gyvenanti atlikėja iš Pietų Afrikos Respublikos Berneen. Tai ne pirmas kartas, kai ksenofobiškai nusiteikę asmenys viešose vietose užpuola žmones iš rasistinių paskatų. Lietuva yra daugiatautė valstybė, kurioje turi gerai jaustis, daugiau…
 
2008-03-15
Pirma departamento naujiena.
Nauja Tautinių mažumų ir išeivijos departamento interneto svetainė – www.tmid.lt . daugiau…
 

Viešosios paslaugos


 

Bendruomenių balsas
Paraiškos
Ataskaitos
Renginiai
Informacija apie bendruomenes
Užduoti klausimą
Forumas
 

 

 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
T.Kosciuškos 30, LT-01100, Vilnius
Tel.: (8~5) 261 9431, faks.: (8~5) 261 9431
info@tmid.lt
E. valdžios interneto projektas: UAB „IT City“