Versija neįgaliesiems
Departamentas     Lietuviai pasaulyje       Tautinės bendrijos Lietuvoje
Titulinis   Naujienos   Veikla   Paslaugos   Teisinė informacija   Nuorodos   Klausimai   Kontaktai ir struktūra   Skelbimai   

Nominacija – Už tautinę toleranciją

Nominacijos ,,Už tautinę toleranciją” nuostatai ir dalyvio anketa

2007 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės inicijavo nominacijos ,,Už tautinę toleranciją” įsteigimą. Ši nominacija skiriama už tautinės tolerancijos skatinimą ir propagavimą visuomenės informavimo priemonėse. Nominacija „Už tautinę toleranciją” siekiama išrinkti ir pagerbti savitumą, pakantumą įvairioms tautinėms bendrijoms, tolerancijos sklaidą, skatinančių kovoti su tautine, rasine diskriminacija straipsnį, radijo, televizijos laidą ir jo (-s) autorių (-ius), savo darbą publikavusį (-ius) Lietuvos arba užsienio visuomenės informavimo priemonėse, ir skatinti jį (juos) tęsti bei aktyvinti šią veiklą. Be to, vienas iš šios nominacijos tikslų – skatinti visuomenės narių tarpusavio supratimą ir toleranciją kitų tautinių grupių ir asmenų atžvilgiu bei gerbti jų teises.
Konkurse gali dalyvauti žurnalistai bei kiti nepriklausomi kūrėjai, rašantys, kuriantys arba vykdantys įvairią aktyvią veiklą, kuri skatina visuomenės narius tapti tolerantiškesniais (toliau – nepriklausomi kūrėjai), iš Lietuvos ir kitų šalių. Žurnalistai bei nepriklausomi kūrėjai gali būti nominuojami kitų asmenų. Visi konkursui pateikti darbai turi būti publikuoti spaudoje, paskelbti per radiją, televiziją arba elektroninėje žiniasklaidoje nuo einamųjų metų sausio 1 d. iki spalio 31 d.
Nominacijos laimėtoją bei antros ir trečios vietos laimėtojus skelbia vertinimo komisija, išanalizavusi konkurso dalyvių pateiktus darbus. Vertinimo komisiją sudaro asmenys, dirbantys žmogaus teisių, antidiskriminacijos ir tolerancijos srityse, žurnalistai, valstybės ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Iš viso 11 narių.
Vertinimo komisija nagrinėja konkursui pateiktus darbus, atsižvelgdama į tikslus propaguoti tolerancijos sklaidą bei tarpusavio supratimą, skatinti pakantumą įvairioms tautinėms grupėms, teigiamo tautinių mažumų įvaizdžio kūrimą bei kovoti su tautine, rasine diskriminacija visuomenės informavimo priemonėse.
Nugalėtojas skelbiamas einamųjų metų lapkričio 16 d. – Tarptautinės tolerancijos dieną. Nominacijos laimėtojas (-ai) apdovanojamas (-i) specialiu prizu – skulptūrėle ,,Už tautinę toleranciją”, kurią specialiai šiai nominacijai sukūrė skulptorius Vaidas Ramoška. Skulptūrėlė pagaminta iš bronzos ir granito. Joje pavaizduotos skirtingų siluetų keturių žmonių figūros, apsikabinę rankomis per pečius.


Viešosios paslaugos


 

Bendruomenių balsas
Paraiškos
Ataskaitos
Renginiai
Informacija apie bendruomenes
Užduoti klausimą
Forumas
 

 

 
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
T.Kosciuškos 30, LT-01100, Vilnius
Tel.: (8~5) 261 9431, faks.: (8~5) 261 9431
info@tmid.lt
E. valdžios interneto projektas: UAB „IT City“