www.tmid.lt/kalbosbiuletenis

2007, Nr. 4

 

   

 

 

Su jumis kalba ketvirtasis „Elektroninio k@lbos biuletenio“ numeris. Kaip jau minėta pristatant ankstesnius – tai kalbinės informacijos sklaidos kanalas, skirtas užsienio lietuviams: mokytojams, žiniasklaidos atstovams ir kt. Čia siekiama glaustai aprašyti naujus, užsienio lietuviams aktualius kalbos reiškinius ir jų sklaidos šaltinius.

Mėnesinis elektroninis leidinys platinamas elektroniniu paštu, taip pat prieinamas internetu (www.tmid.lt/kalbosbiuletenis). Tinklalapyje galima užduoti klausimų, siūlyti temas, dalytis mintimis – kad mes žinotume, kas Jums išties rūpi. Jūsų pasiūlytuosius klausimus pagal galimybes aptariame viename ar kitame biuletenio numeryje. Tad ir vėl kviečiame kalbėtis!

 

Rengėjai –

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas bei Lietuvių kalbos institutas


 

 

 

Lietuvių kalbos institutas, www.lki.lt

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, www.tmid.lt