www.tmid.lt/kalbosbiuletenis

2007, Nr. 4

 

   

 

 

Tęsiame svetainių ir leidinių, kalbančių apie naująsias skyrybos taisykles, apžvalgą. Šįsyk, plėtodami jaunesniems kalbos vartotojams ir jų ugdytojoms rūpimas temas, pristatome specialų žurnalo „Žvirblių takas“ priedą „Privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės ir pradinė mokykla“ („Žvirblių takas“, 2006, Nr. 6, leidykla „Gimtasis žodis“).Čia skelbiama gimtosios kalbos vadovėlių autorių Vidos Plentaitės ir Elenos Marcelionienės straipsnis „Skyrybos mokymas – svarbi mokinių kalbos ugdymo sritis“, pradinių klasių mokytojų Neringos Vaškevičiūtės („Ženklai sakinio gale“) ir Daivos Jakavonytės („Dialoginės kalbos mokymas III–IV klasėje“) metodiniai straipsniai. Priedą užbaigia privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės.

Šis leidinys yra tęstinio projekto „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogų bei jų ugdytinių kalba“ sudedamoji dalis (plačiau žr. www.vlkk.lt/naujienos/naujiena.864.html).


Archyvas: Kalba knyga, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3

   

 

Lietuvių kalbos institutas, www.lki.lt

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, www.tmid.lt