www.tmid.lt/kalbosbiuletenis

2007, Nr. 4

 

   

   

Šįkart atsakymas į klausimą, tiksliau, pageidavimą, – šmaikštūs, trumpi, vaikiškai nerimtiJ tekstukai (prašyta smulkiosios tautosakos – skaičiuočių, greitakalbių – pavyzdžių). Šaltiniai: žurnalas „Pirmokas“, svetainės www.mamosdienorastis.lt, lt.wikipedia.org/wiki/.


  • Šimtametis šilas šis, šešiašakė ši pušis.
  • Raudo ropė raudonšonė, rytą Rimas ropę rovė.
  • Ercik, percik, pamaguli, vyli, cyli, pacekuli, ana, drūna, it.
  • Ačiū, pačiū, lįsk į pečių, rasi ten skanių gyvačių. Kai pavalgysi gyvačių, pasakyki gražų ačiū.
  • Geri vyrai geroj girioj gerą girą gėrė ir gerdami gyrė: geriems vyrams geroj girioj gerą girą gera gert.
  • Pakopa po pakopos, pakopa po pakopos, pakopa po pakopos mes kopiame aukštyn.
  • Aus, maus, bus medaus, kas to medaus paragaus, tas išeis!
  • Šliumpu, pliumpu meškinai, laižo medų dovanai. Kas tuos meškinus nuvys? Jis!
  • Zur zur zur, – zirzena zirza. Zvimbuolytė bitė zirzia.


Archyvas: Kalba klausimai, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3

   

 

Lietuvių kalbos institutas, www.lki.lt

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas, www.tmid.lt