TAUTINĖS BENDRIJOS

Ataskaita apie 2006 m. projektų finansavimą
Tautinės bendrijos > Projektų finansavimas > Ataskaita apie 2006 m. projektų finansavimą

Koordinacinės tarybos sprendimu paremtų tautinių mažumų NVO pateiktų projektų 2006 metų analizė

2006 metais Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, vykdydamas Lietuvos Respublikos 2004 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. 703 patvirtintą Tautinių mažumų integracijos į Lietuvos visuomenę 2005-2010 m. programą (Žin., 2004, Nr. 93-3403) (toliau – Programa) ir vadovaudamasis jos organizavimo, finansavimo bei atsiskaitymo tvarka, buvo paskelbęs Programos projektų, skirtų tautinių mažumų nevyriausybinių organizacijų (NVO) 2006 metais veiklai remti, atrankos konkursą.
2006 m. tautinių mažumų nevyriausybinės organizacijos pateikė 256 projektus (žr. 1 grafiką).

Visa finansinė parama sudarė 378 350 Lt.: 320 900 Lt. buvo skirta tautinių mažumų nevyriausybinėms organizacijoms, 41 430 Lt. – paremta šeštadieninių (sekmadieninių) mokyklų veikla, kitai tautinių mažumų organizacijų veiklai finansuoti – 16 020 Lt. (žr. 2 grafiką).

2006 m. baltarusių 10 NVO pateikė 21 projektą, iš kurių buvo finansuota 17, skiriant jiems bendrą 52 350 Lt. sumą (žr. 3 grafiką).

2006 m. baltarusių NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 4 grafiką).

2006 m. lenkų 31 NVO pateikė 48 projektus, iš kurių buvo finansuoti 44, skiriant jiems bendrą 60 080 Lt. sumą (žr. 5 grafiką).

2006 m. lenkų NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 6 grafiką).

2006 m. romų 7 NVO pateikė 13 projektų, kurie buvo finansuoti, skiriant jiems bendrą 41 000 Lt. sumą (žr. 7 grafiką).

2006 m. romų NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas bei vaikų ir jaunimo ugdymas (žr. 8 grafiką).

2006 m. rusų 51 NVO pateikė 90 projektų, iš kurių buvo finansuota 68, skiriant bendrą 92 900 Lt. sumą (žr. 9 grafiką).

2006 m. rusų NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 10 grafiką).

2006 m. latvių 7 NVO pateikė 7 projektus, iš kurių buvo finansuoti 6, skiriant bendrą 6 400 Lt. sumą (žr. 11 grafiką).

2006 m. latvių NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 12 grafiką).

2006 m. ukrainiečių 8 NVO pateikė 13 projektų, iš kurių buvo finansuota 12, skiriant jiems bendrą 15 800 Lt. sumą (žr. 13 grafiką).

2006 m. ukrainiečių NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 14 grafiką).

2006 m. totorių 7 NVO pateikė 19 projektų, iš kurių buvo finansuota 14, skiriant jiems bendrą 16 200 Lt. sumą (žr. 15 grafiką).

2006 m. totorių NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 16 grafiką).

2006 m. vokiečių 8 NVO pateikė 12 projektų, iš kurių buvo finansuota 10, skiriant jiems bendrą 6 100 Lt. sumą (žr. 17 grafiką).

2006 m. vokiečių NVO pateiktų projektų pagrindinė tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas (žr. 18 grafiką).

2006 m. žydų 2 NVO pateikė 2 projektus, kurie buvo finansuoti, skiriant jiems bendrą 5 000 Lt. sumą (žr. 19 grafiką).

2006 m. žydų NVO pateiktų projektų tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas ir dalyvavimas tarptautiniame festivalyje (žr. 20 grafiką).

2006 m. bendrų ir kitų neskaitlingų tautinių mažumų (armėnų, azerbaidžaniečių, estų, uzbekų ir kt.) 50 NVO pateikė 57 projektus, iš kurių buvo finansuoti 46, skiriant bendrą 77 880 Lt. sumą (žr. 21 grafiką).

2006 m. bendrų ir kitų neskaitlingų tautinių mažumųNVO pateiktų projektų tematika – kultūros ir tradicijų puoselėjimas ir švietimas (žr. 22 grafiką).

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos