TAUTINĖS BENDRIJOS

Apie mus rašo
Tautinės bendrijos > Rytų Lietuva > Apie mus rašo

Nr

Spaudinio pavadinimas

Autorius

Straipsnio pavadinimas

1

„Švenčionių kraštas“,
2006-07-01, nr. 52 (605)

Asta Andrijauskienė

Neišdildomi kelionės po Karaliaučiaus kraštą įspūdžiai

2

„Švenčionių kraštas“,
2006-10-14

Valentina Veličko

Vaikų laisvalaikis- bibliotekos rūpestis (TMIDo įgyti žaislai lietuvių kalbai mokyti)

3

„Švenčionių kraštas“,
2006-12-23

Daiva Rimošaitytė

Biblioteka-knygų, žaislų ir vaikų šypsenų karalystė (Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV projektų įgyvendinimas)

4

„Voruta“, 2006-03-04,
nr. 5 (599)

Rytų Lietuvos mokyklų laikraščių konkurso, skirto Lietuvos tūkstantmečiui, nuostatai

5

„Švietimo naujienos“,
2006, Nr.4 (219)

Rytų Lietuvos mokyklų laikraščių konkurso, skirto Lietuvos tūkstantmečiui, nuostatai

6

„Lietuvos aidas“,
2006-12-12 , nr. 284

Vytautas Žeimantas

Rytų Lietuvos mokyklų laikraščių konkursas, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui

7

„Švietimo naujienos“,
2006, Nr.5 (220)

Stanislovo Rapolionio premijai gauti nuostatai

8

Vilniaus krašto savaitraštis,
2006-03-02-08

Stanislovo Rapolionio premijai gauti nuostatai

9

„Gimtinė“,
2007-01-01-31, nr. 1 (213)

Kazys Račkauskas

Antrasis mokytojų kūrybos almanachas („Ties spalio taku“)

10

„Voruta“,
2007-01-07, nr. 1(619)

Romas Vorevičius

Rytų Lietuvos vyriausybinės programos ir jų vykdymas

11

„Šalčios žinios“,
2007-01-26.

Bronislava Daunorienė

Skaitytojų vardu (už skirtas knygas pradinukams)

12

„Lietuvos aidas“,
2007-02-26, nr.46

Vytautas Žeimantas

Tautinių mažumų ir išeivijos departamento padėkos raštai už darbą Rytų Lietuvai

13

„Mokslo Lietuva“,
2007-03 -01-14

Gediminas Zemlickas

Vilnija: lėtai gyjanti krašto istorijos žaizda

14

„Mokslo Lietuva“,
2007-03 -15-04-04

Gediminas Zemlickas

Vilnija: lėtai gyjanti krašto istorijos žaizda

15

„Švietimo naujienos“,
2007, Nr.4 (239)

Rytų Lietuvos mokytojų konkurso-parodos „Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose“, skirtos Lietuvos tūkstantmečiui ir Vaikų kultūros metams, nuostatai

16

„Lietuvos aidas“,
2007-02-02, nr. 27

Jonas Rumša

Rytų Lietuvos kultūros paveldas fotografijose ir piešiniuose

17

Vilniaus krašto savaitraštis,
2007-03-08-14

Bezdonių mokyklos mokiniai

Mes turime draugų

18

„Gimtinė“,
2007-03-1-31, nr. 3 (215)

Departamento dėmesys

19

Ignalina,
2007-03-24,
Nr.24 (6910)

Vidiškių gimnazijos ir Didžiasalio „Ryto“ vid. m-klos mokiniai

Ačiū už atvertas duris į paslaptingą teatro pasaulį (apie departamento ir Nacionalinio dramos teatro dovanotą išvyką į Moljero „Šykštuolį“

20

Ignalina,
2007-03-24,
Nr.24 (6910)

Indrė Krasytė

Vidiškėse šurmuliavo tradicinis Kaziuko kermošius (apie departamento remtą projektą tradicijoms ir papročiams puoselėti)

21

„Mūsų kraštas“,
2007-03-27,
nr. 21 (75)

Ten, kur Šalčia (apie departamento remtą pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursą)

22

„Mūsų kraštas“,
2007-03-30,
nr. 22 (76)

Beata Petkevič

Pagerbtas iškilusis mokytojas (apie departamento garbės Aukso ženklo įteikimą Šalčininkų r. Eišiškių S.Rapolionio gimnazijos dailės mokytojui metodininkui Vytautui Dailidkai)

23

Mūsų Ignalina,
2007-03-27,
Nr.22 (228)

Vidiškių gimnazijos ir Didžiasalio „Ryto“ vid. m-klos mokiniai

Įsimintina išvyka į teatrą (apie departamento ir Nacionalinio dramos teatro dovanotą išvyką į Moljero „Šykštuolį“

24

„Lietuvos aidas“,
2007-03-30,
Nr. 73

Jonas Rumša

Pakeliui į mokyklą- su lietuvių kalba (apie mokomosios programos, skirtos lietuvių kalbai mokyti priešmokyklinio ugdymo grupėse ir pradinėse klasėse, kurią finansavo departamentas, sutiktuves Tautinių bendrijų namuose)

25

„Mūsų kraštas“

Informacija

Laikraštis – mokykloms

26

„Vilniaus krašto žinios“,
2007-04-19-25,
Nr.16 (667)

Vida Dzenkauskienė

Kalba-nenutrūkstamas kultūros procesas (apie departamento organizuotą seminarą Rytų Lietuvos mokytojams)

27

,,Mokslo Lietuva“,
2007-04-5-18

Gediminas Zemlickas

Vilnija: lėtai gyjanti krašto istorijos žaizda,

28

„Mokslo Lietuva“,
2007-04-19-05-02,
Nr. 8 (364)

Gediminas Zemlickas

Vilnija: lėtai gyjanti krašto istorijos žaizda

29

Vilniaus krašto savaitraštis, 2007-04-19-25,
Nr. 16 (667)

Vida Dzenkauskienė

Kalba – nenutrūkstamas kultūros procesas

30

„Mūsų kraštas“,
2007-05-04, Nr.30 (84)

Siemens arenoje pirmą kartą koncertuos Rytų Lietuvos mokyklų moksleiviai

31

„Šalčininkų r. savivaldybės Tarybos ir administracijos Informacinis biuletenis“,
2007-05, Nr.2 (13)

Romas Vorevičius

Ten, kur Šalčia (apie departamento remtą 2-ąjį Šalčininkų r. mokyklų pradinukų meninio skaitymo konkursą)

32

„Švietimo naujienos“,
2007 gegužė, Nr. 8 (243)

Informacija

Kovo 28 d. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV organizuotas seminaras Rytų Lietuvos priešmokyklinių grupių ir pradinių klasių mokytojams „Kalba-nenutrūkstamas kultūros procesas“ bei A. Pakalkienės ir A.Kairio mokomosios programos „Pakeliui į mokyklą“ pristatymas Tautinių bendrijų namuose.

33

„Mokslo Lietuva“,
2007-05-03-05-16,
Nr. 9 (365)

Gediminas Zemlickas

Vilnija: lėtai gyjanti krašto istorijos žaizda (Z.Zinkevičiaus, A. Kulakausko, A. Masaičio, K.Garšvos, A.Kairio, G.Šapokos pamąstymai apie Vilnijos krašto problemas)

34

„Mūsų kraštas“,
2007-05-04, Nr. 30 (84)

„Siemens“ arenoje pirmą kartą koncertuos Rytų Lietuvos mokyklų moksleiviai

35

„Vilniaus krašto žinios“,
2007-05-10-16,
Nr.19 (670)

Jonas Rumša

Moksleivių menų festivalis „Rytų Lietuvos žiedas“

36

„Lietuvos aidas“,
2007-05-10, Nr. 104 (648)

Jonas Rumša

„Siemens arenoje pirmą kartą skambės Rytų Lietuvos mokyklų moksleivių dainos ir suksis šokėjų poros

37

„Lietuvos žinios“,
2007-05-14,
Nr.107 (11 743)

Mindaugas Klusas

Tautinių bendrijų žiedas lietuviškoje žemėje (apie festivalį „Rytų Lietuvos žiedas“)

38

Lietuvos rytas“, priedas „Sostinė“,
2007-05-15, Nr.108

„Sostinės“ inf.

Festivalis subūrė moksleivius iš Vilniaus apskrities(apie festivalį „Rytų Lietuvos žiedas“)

39

,,Lietuvos aidas“,
2007-05-16
Nr. 109

Vytautas Žeimantas

Įspūdingą Rytų Lietuvos žiedą supynė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas ir Vilniaus apskrities administracija

40

„Švietimo naujienos“,
2007-05-30, Nr.10

Angelina Liaudanskienė

Mokinių menų žiedas Lietuvai (apie festivalį „Rytų Lietuvos žiedas“ ir S. Rapolionio premiją)

41

„Voruta“, 2007-06-02,
Nr. 11 (628)

„Vorutos“ redakcija

Kultūros paveldas ir tautiškumo ugdymas Dieveniškių mokykloje (apie Lietuvių švietimo draugijos „Rytas“ konferenciją „Kultūros paveldas ir tautiškumo ugdymas“ bei Rytų Lietuvos programos pristatymą)

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos