LIETUVIAI PASAULYJE
Aktualijos

SEMINARE APTARTOS ETNOKULTŪROS AKTUALIJOS, YPATINGAS DĖMESYS – DAINŲ ŠVENTĖMS 

2007 metų kovo 7-9 d. Vilniuje vyko seminaras užsienio lietuvių bendruomenių atstovams „Šventės ir bendruomeniškumo ugdymas“, kurį surengė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID), kartu su Lietuvos liaudies kultūros ir Kultūros darbuotojų tobulinimosi centrais.

Seminare dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių deleguoti 24 kompetetingi ir aktyvūs atstovai iš 17 kraštų (Airijos, Argentinos, Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Brazilijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Kaliningrado srities ir Ukrainos).

Po Veronikos Povilionienės muzikinės įžangos sveikinimo žodį tarė TMID generalinis direktorius Antanas Petrauskas. Etnokultūrą jis įvardijo ir kaip vieną pagrindinių lietuviškos tapatybės, tradicijų išsaugojimo bei puoselėjimo veiksnių, ir kaip vieną pagrindinių grandžių, jungiančių skirtingas užsienio lietuvių kartas. TMID vadovas kalbėjo ir apie valstybės paramą užsienio lietuviams bei siekį toliau stiprinti tarpusavio ryšius. 

Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje Gabrielius Žemkalnis pasidžiaugė seminaro dalyvių gausa bei entuziazmu ir lektoriais – puikiais etnokultūros žinovais. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro direktorė Lina Banienė džiaugėsi, kad jos vadovaujamoje organizacijoje kvalifikaciją kelia ir užsienio lietuviai. 

Organizuodamas šį seminarą TMID atsižvelgė į užsienio lietuvių bendruomenių išreikštą poreikį gauti išsamią informaciją kaip metodiškai pasiruošti 2007 ir 2009 metų dainų šventėms.  Seminare taip pat kalbėta apie gyvosios tautinės tradicijos įvertinimą ir išsaugojimą, tautinio kostiumo dėvėjimą, šiuolaikinio folkloro interpretacijas, tradicijas ir naujoves.

Renginio metu užsienio lietuvių bendruomenių atstovai keitėsi patirtimi ir informacija, mokėsi lietuviško folkloro su muzikologe Zita Kelmickaite, „Sutaru“ bei „Ratilio“, susipažino su Lietuvos liaudies kultūros centro ekspozicijomis: „Lietuvos dainų švenčių retrospektyva“, „Aukštaičių tautinis kostiumas“, stebėjo koncertus bei Lietuvos meno kolektyvams teikiamos „Aukso Paukštės“ nominacijos prizus.

Seminaro dalyviai įgytos žinios apie etnokultūrą bus skleidžiamos bendruomenėse ir panaudotos rengiamuose dainų ir šokių šventėse kituose etnokultūros renginiuose. Visiems buvo įteikti diplomai, metodinės priemonės, atminimo dovanėlės.

Seminaro dalyviai išklausė šias paskaitas:
„Šventės kultūrinė ir socialinė reikšmė“. Lektorė doc. dr. Irena Bierontaitė;
„Valstybinės šventės ir jų organizavimas“. Lektorė doc. dr. Irena Bierontaitė;
„Etnokultūros galimybės puoselėjant tautiškumą ir pilietiškumą“. Lektorė Irena Seliukaitė, Kultūros ministerijos Regionų skyriaus vadovė;
„Tradicinės kalendorinės šventės šiandien“. Lektorius dr. Libertas Klimka;
„Šiuolaikinio folkloro interpretacijos“. Lektorė Zita Kelmickaitė;
„Dainų švenčių tradicija“. Saulius Liausa, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius;
„Tautinio kostiumo dėvėjimas“. Lektorė Teresė Jurkuvienė.

Nuotraukų galerija:
 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos