TAUTINĖS BENDRIJOS

Visagino tautinių kultūrų centras
Tautinės bendrijos > Viešosios įstaigos prie departamento > Visagino tautinių kultūrų centras

VšĮ Visagino tautinių kultūrų centras

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Visagino savivaldybe 2006 m. įsteigė VšĮ Visagino tautinių kultūrų centrą. Šio centro pagrindiniai veiklos tikslai:
 · sudaryti sąlygas tautinių mažumų kultūroms pažinti, savitumui išsaugoti, tautinių mažumų kultūrinei veiklai, meninei  saviraiškai;
 · siekti tautinių mažumų integravimosi į miesto gyvenimą, puoselėti gyventojų tautinę toleranciją ir įvairiataučio miesto tradicijas.
VšĮ Visagino tautinių kultūrų centro pagrindinės veiklos sritys:
 · Informacinė ir leidybinė – statistinės, istorinės bei demografinės medžiagos apie Visagino miesto tautines mažumas kaupimas, sisteminimas ir platinimas; tautinių santykių raidos ir tautinių problemų mieste  tyrinėjimas, viešosios nuomonės apklausų organizavimas; interneto prieigų, bibliotekos įkūrimas; leidinių, susijusių su tautinių mažumų kultūra, etninėms tradicijoms, tautiniais santykiais ir tautinių mažumų problemomis, rengimas ir leidimas; kita leidybinė veikla ir spausdinimas.
 · Kultūrų pažinimo, pristatymo ir bendravimo – tautinių mažumų kultūrinių projektų, pristatančių tautines kultūras, inicijavimas, rengimas ir pagalba juos įgyvendinant; konferencijų, parodų, koncertų ir kitų renginių organizavimas; ryšių su etninėmis tėvynėmis skatinimas ir palaikymas; tarptautinių kultūrinių mainų plėtojimas, renginių organizavimas, dalyvavimas tarptautinėse tautinių mažumų kultūrinėse programose.
 · Tautinių mažumų integracijos – kalbų mokymo kursų rengimas, seminarų, diskusijų ir kitų renginių organizavimas,
konsultacijų tautinių mažumų teisių apsaugos klausimais teikimas; kultūrinių projektų, susijusių su tautinių mažumų problemų sprendimu ir integracija į miesto kultūrinį visuomeninį gyvenimą inicijavimas ir įgyvendinimas.
 · Komercinė – knygų leidyba, laikraščių leidyba, garso įrašų leidyba, vaikų poilsio stovyklų veikla, vertimas raštu ir žodžiu, fotografavimo veikla, ikimokyklinis ugdymas, kino filmų ir vaizdajuosčių gamyba, radijo ir televizjos programų kūrimas, bibliotekų veikla ir kt.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos