LIETUVIAI PASAULYJE
Konkursai

KONKURSAS „PILIETIŠKUMAS. TAUTIŠKUMAS. EMIGRACIJA“

Konkursą „Pilietiškumas. Tautiškumas. Emigracija“  surengė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID) ir Akademinio jaunimo organizacijos „Geopolis“. Juo siekta skatinti diskusijas pilietiškumo, tautiškumo ir emigracijos, aktualiausių problemų sprendimo ir kitais klausimais. Straipsnius vertino komisija, sudaryta iš „Geopolio“ ir TMID atstovų, geriausiais pripažintų darbų autoriai skelbiami atsižvelgiant į tris konkurso dalyvių grupes (moksleiviai, mokytojai, užsienyje gyveną ar gyvenę lietuviai):

MOKSLEIVIAI:

1 vieta: Egidijus BREIKŠTAS („Kur plaukiame?“);
2 vieta: Gailė BAKUTYTĖ („Pati nusitiesiu sau kelią“);
3 vieta: Rūta DIRSYTĖ („Gal verta įsimylėti iš naujo?“).

Specialiosios nominacijos skiriamos:

Mantui AMBROZAIČIUI – „Už nuoširdumą“;
Simonai ANDRIUKAITYTEI – „Už egzistencinį dialogą“;
Rūtai DAPŠYTEI – „Už skvarbų žvilgsnį“;
Gabijai DIDŽIOKAITEI –  „Už pilietiškumo ugdymo pamoką“;
Sigutei KANTARAVIČIENEI – „Už šeimyninės dramos atspindžius“;
Raimondai KRIAUČIŪNAITEI – „Už minties taiklumą“;
Aurelijai KRUKONYTEI ir Rūtai KALONAITEI – „Už literatūrinę kompoziciją“;
Eglei KUČINSKAITEI – „Už emigracijos poveikio šeimai įžvalgas“;
Astai VELIČKAITEI – „Už pilietiškumą“.

MOKYTOJAI:

1 vieta: Loreta KLIVIENĖ („Bangos metamorfozė“);
2 vieta: Lilija BRUČKIENĖ („Mokytojų vaidmuo jaunosios kartos ugdymo procese“);
3 vieta: Rita RINGIENĖ („Ieškau žmogaus su žiburiu rankoje…“).

Specialiosios nominacijos skiriamos:

Vladai ČIRVINSKIENEI „už pilietiškumo ir tautiškumo ugdymą“;
Almai KANČELSKIENEI „už istorinę atmintį“;
Irenai ŠALTIENEI „už švietimo problemų identifikavimą ir novatoriškus siūlymus“.

UŽSIENYJE GYVENANTYS AR GYVENĘ LIETUVIAI:
(apdovanojimus skiria Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

1 vieta: Tagiras CHAIRULINAS („Grįžau į Lietuvą, nes…“);
2 vieta: Juozas VALČIUKAS („Besparnio paukščio klajonės“);
3 vieta: Emilija Algaudė BUKONTIENĖ („Lietuva, kas tu esi: motina su ašarom ar pamotė su akmeniu?“).

Specialiosios nominacijos skiriamos:

Marisai LEONAVIČIENEI – „Už ištikimybę“;
Vandai VASILIAUSKIENEI – „Už nuolatinį ryžtą“.

Sveikiname laureatus ir džiaugiamės visų dalyvavusiųjų konkurse įdomiu ir skvarbiu žvilgsniu į aktualiausias emigracijos, pilietiškumo ir tautiškumo problemas. Apie tolesnę konkurso ir projekto eigą laureatus informuosime asmeniškai, o visus dalyvavusius kviečiame prisijungti prie kitų projekto „Pilietinės jaunimo idėjos emigruojančioje Lietuvoje“ konkursų ir iniciatyvų vyksiančių ateityje.

Straipsnių konkurso „Pilietiškumas. Tautiškumas. Emigracija“ nuostatai 

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos