LIETUVIAI PASAULYJE
2006 M. RENGINIAI
Lietuviai pasaulyje > Renginiai > 2006 m. renginiai > 2006 m. renginiai

XII PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS

2006 m. rugpjūčio 7–9 dienomis Vilniuje vyko XII Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB)  Seimas, kurį rėmė Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (TMID) prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Seime dalyvavo 144 atstovai iš 32 pasaulio kraštų: užsienio lietuvių bendruomenių ir kitų lietuviškų organizacijų kraštų pirmininkai bei rinkti atstovai, Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybos atstovai, PLB valdyba, PLB Garbės teismo ir Kontrolės komisijos nariai.

Per tris Seimo darbo dienas buvo pateiktos PLB valdybos ir Kontrolės komisijos ataskaitos, diskutuojamas PLB misijos ir vizijos projektas, svarstomi lituanistinių mokyklų užsienyje steigimo ir kiti klausimai. TMID Generalinis direktorius Antanas Petrauskas delegatams pristatė Valstybės politiką išeivijos atžvilgiu .

PLB Seimas išrinko naują valdybą (balsavo 137 iš 144 delegatų) ir priėmė 21 rezoliuciją.

Valdybos pirmininke išrinkta JAV lietuvių bendruomenės atstovė Regina Narušienė.

2006-2009 m. PLB valdyba (iš kairės): Inga JANUITYTĖ-LANCHAS (Prancūzijos LB), Petras MAKSIMAVIČIUS (Lenkijos LB), Loreta PAULAUSKAITĖ (Ispanijos LB), Stasys KULIAVAS (PLJS pirmininkas), Regina NARUŠIENĖ (JAV LB, Pirmininkė), Birutė NENARTAVIČIŪTĖ (Rusijos LB), Angela VAIČIŪNIENĖ (Kanados LB), Arūnas TEIŠERSKIS (Airijos LB), Dalia HENKĖ (Vokietijos LB), Jurga VIDUGIRIENĖ (Airijos LB), Dalia GIEDRIMIENĖ (JAV LB). „Londono žinių“ nuotr.

 

TMID Generalinio direktoriaus pranešimas:

Tekstas

Skaidrės

TMID informacija:

Valstybinė ryšių su užsienio lietuviais politika (dokumentų rinkinys)

Bendri TMID ir partnerių projektai, pristatyti per XII PLB Seimą:

Knyga „Lagaminą kraunu“

Žurnalas „Oikos“ – lietuvių migracijos ir diasporos studijos

Moksleivių rašinių rinkinys „Neklausk, ką tau gali duoti Lietuva. Klausk, ką tu gali duoti Lietuvai!“

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos