TAUTINĖS BENDRIJOS

Tautinių bendrijų taryba
Tautinės bendrijos > Tautinės mažumos > Tautinių bendrijų taryba

2003 m. Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu buvo įkurta Tautinių bendrijų taryba (kaip patariamoji institucija prie Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės). Pagrindinis Tautinių bendrijų Tarybos tikslas – skatinti tautinių mažumų kultūros plėtotę, laiduojančią tautinio tapatumo ir savimonės išsaugojimą bei stiprinimą, savarankišką ir lygiavertį Lietuvos dalyvavimą pasaulio tautų kultūriniame gyvenime. Tautinių bendrijų taryboje savo atstovus turi visos Lietuvos tautinės mažumos, susibūrusios į asociacijas. Tautinių bendrijų tarybos nuostatus galite rasti čia.

Tautinių bendrijų taryba
(2006 – 2009 m. kadencija)

Eil.
Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos tautinėje bendrijoje

Pirmininkas

1.

Vitalijus Karakorskis

Lietuvos žydų bendruomenės narys

Pirmininko pavaduotojai

2.

Adas Jakubauskas

Lietuvos totorių bendruomenių sąjungos pirmininkas

3.

Natalija Šertvytienė

Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė, Lietuvos ukrainiečių medikų draugijos pirmininkė

Tarybos nariai

4.

Tadeuš Andžejevski

Lietuvos lenkų sąjungos narys

5.

Liučija Bartkienė

Lietuvos rumunų kultūros draugijos ,,Dačija” pirmininkė

6.

Valerij Berežok

Kauno slavų estetinio lavinimo centro narys

7.

Turakul Chosčijev

Lietuvos tadžikų bendrijos ,,Dusti” pirmininkas

8.

Zurabas Džavachišvilis

Asociacijos Gruzinų kultūros centro ,,Rustaveli“ pirmininkas

9.

Mahiras Gamzajevas

Lietuvos azerbaidžaniečių bendrijos pirmininkas

10.

Hicham Ibrahim

Libaniečių bendruomenė

11.

Petko Ivanov

Lietuvos bulgarų bendrijos ,,Madara” pirmininkas

12.

Valentin Jefimov

Lietuvos rusų susirinkimas

13.

Juzef Kviatkovski

Lietuvos lenkų mokytojų ir mokyklų draugijos ,,Macierz szkolna” pirmininkas

14.

Georgios Macukatov

Lietuvos graikų visuomeninių organizacijų asociacijos prezidentas

15.

Tatjana Michniova

Lietuvos rusų visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos ats. sekretorė

16.

Tatjana Morgun

Lietuvos ukrainiečių moterų sąjungos pirmininkė

17.

Leonidas Muraška

Lietuvos gudų visuomeninių organizacijų susivienijimo prezidentas

18.

Ervinas Peteraitis

Vilniaus vokiečių bendruomenės pirmininkas

19.

Gunta Rone

Lietuvos latvių visuomeninių organizacijų koordinacinės tarybos pirmininkė

20.

Marija Rubaževičienė

Lietuvos Stepono Batoro vengrų kultūros draugijos pirmininkė

21.

Eminat Saijeva

Baltijos čečėnų bendrijos pirmininkė

22.

Romualdas Špakovskis

Lietuvos karaimų kultūros bendrijos narys

23.

Josifas Tyčina

Lietuvos čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas” pirmininkas

24.

Araik Tunian

Lietuvos armėnų bendrijos pirmininkas

25.

Liia Urman

Lietuvos estų draugijos pirmininkė

26.

Roman Voinickij

Baltarusių klubo ,,Siabryna” pirmininkas

27.

Vladislav Voinič

Visuomeninių iniciatyvų draugija

28.

Kuisin-oi Zujienė

Lietuvos uzbekų bendrijos ,,Pachtakor“ pirmininkė

29.

Vaclav Gulbinovič

Gudų kultūros draugijos Lietuvoje narys

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos