Darbotvarkė
2005-02-28
Vasario 28 d renginiai
Vasario 28 d. 16.00 val. Amerikos kultūros centre (Pranciškonų g. 3/6) vyks departamento ir šio centro renginys, skirtas judėjimui už pilietines teises Amerikoje paminėti. Plačiau…
2005-02-26
Vasario 26 d renginiai
Vasario 26 d. departamento generalinio direktoriaus pavaduotoja Vida Bagdonavičienė Hiutenfelde (Vokietija) Vasario 16-osios lietuvių gimnazijoje dalyvaus Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjime. Plačiau…
2005-02-25
Vasario 25 d renginiai
Vasario 25 d. 9.30 val. departamento generalinis direktorius Antanas Petrauskas dalyvaus Švietimo ir mokslo ministerijoje vyksiančiame pasitarime, kuriame bus svarstoma Pasaulio lietuvių studijų rėmimo centro veikla.
Plačiau…
2005-02-24
Vasario 24 d renginiai
Vasario 24 d. 15.00 val. departamente vyks Koordinacinės tarybos tautinių mažumų kultūros ir švietimo 2005 metų projektams nagrinėti posėdis, kuriame bus svarstomos rusų nevyriausybinių organizacijų paraiškos kultūros ir švietimo projektams finansuoti. Plačiau…
2005-02-23
Vasario 23 d renginiai

Vasario 23 d. 11.00 val. departamente generalinis direktorius Antanas Petrauskas susitiks su lapteviečių atstovais. Bus svarstomi paminklo tremtiniams prie Laptevų jūros pastatymo reikalai.

Plačiau…
2005-02-22
Vasario 22d renginiai
Vasario 22 d. 10.00 val. departamente vyks tarpžinybinis posėdis dėl pasirengimo Europos rasizmo ir netolerancijos komisijos ekspertų grupės vizitui į Lietuvą.
Plačiau…

 

Copyright © 2004 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 8870856
2005-02-28 18:52
Atspausdinta iš „www.tmid.lt“ tinklalapio.
Adresas: http://www.tmid.lt/index.php?page_id=63