TAUTINĖS BENDRIJOS

Rytų Lietuva
Tautinės bendrijos > Rytų Lietuva

Vienas iš Rytų Lietuvos išskirtinių bruožų, lyginant su kitais šalies rajonais, yra įvairiatautė gyventojų sudėtis. Daugiau nei pusė Rytų Lietuvos gyventojų – lietuviai, trečdalis – lenkai. Čia gyvena penktadalis visų Lietuvos baltarusių, dešimtadalis Lietuvos rusų. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose lenkai sudaro absoliučią daugumą. Rusai daugiau susitelkę Zarasų, Švenčionių, Trakų rajonuose, bet niekur nesudaro daugumos.

Lietuviai yra mažuma Šalčininkų, Vilniaus, Švenčionių rajonuose ir Visagino mieste. Lenkai šiuose rajonuose gyvena nuo seno. Visagino mieste mažumos mažumoje situacija susiformavo prieš kelis dešimtmečius, kai buvo pradėta plėtoti atominė energetika. Tada čia atvyko daug specialistų iš kitų buvusios Sovietų Sąjungos vietų. Daugumą Visagino mieste sudaro rusakalbiai gyventojai.

Tokią situaciją, kai tautinė dauguma tam tikruose šalies regionuose sudaro mažumą, apibrėžia Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 20 straipsnis: „Tautinei mažumai priklausantys asmenys, naudodamiesi iš šio Pagrindų konvencijos principų išplaukiančiomis teisėmis ir laisvėmis, gerbia nacionalinius teisės aktus ir kitų žmonių teises, visų pirma asmenų, kurie priklauso tautinei daugumai ar kitoms tautinėms mažumoms.

Europos Taryba ragina skirti didesnį dėmesį regionams, kur tautinėms mažumoms priklausantys asmenys sudaro daugumą.  Atsiliepdama į šį raginimą, Rytų Lietuvos programos poskyris:

  1. siekia užtikrinti Rytų Lietuvos lietuvių teisėtus interesus, padėti tenkinti jų poreikius išsaugant tautinį tapatumą, dalyvaujant šalies visuomeniniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime.
  2. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant valstybinę tautinių santykių darnumo politiką, siekia ugdyti Rytų Lietuvos gyventojų pilietiškumą, toleranciją, nepakantumą tautinės nesantaikos kurstymui.

Lietuvos gyventojai pagal tautybes*

Visi gyventojai

Palyginti su bendru
gyventojų skaičiumi, %

Iš viso

3483972

100

Lietuviai

2907293

83.45

Lenkai

234989

6.74

Rusai

219789

6.31

Baltarusiai

42866

1.23

Ukrainiečiai

22488

0.65

Žydai

4007

0.12

Vokiečiai

3243

0.09

Totoriai

3235

0.09

Latviai

2955

0.08

Čigonai

2571

0.07

Armėnai

1477

0.04

Kitų tautybių

6138

0.18

Nenurodė

32921

0.94


* 2001 m. gyventojų surašymo duomenys Statistikos Departamentas www.std.lt

Gyventojai pagal tautybę ir gimtąją kalbą

TautybėIš viso

Gimtoji kalba

lietuviųrusų lenkųbalta-
rusių
ukrai-
niečių
čigo-
latviųvokie-
čių
kitosnenu-
rodė
Iš viso34839722855780277318195016160288185206217499635041121830
Lietuviai290729328106847837247813156341201128085761
Lenkai234989172332243918791810404419816279
Rusai219789139541960423897791214289192
Baltarusiai428661622223862494146037631745
Ukrainiečiai224881330117379115791221161384
Žydai4007621241113693573371
Vokiečiai3243158754412128042291
Totoriai323510121448144192464146
Latviai2955846409825159095
Čigonai2571273612188341347
Armėnai147710848791754118
Azerbaidžaniečiai78870186213420106
Moldavai7045820724837946
Gruzinai43776140616748
Estai41969149117723
Karaimai273974621189
Čiuvašai264614719218
Kitos32533041112131122251485299
Nenurodė32921583095301433133457873627715552

Kai kurių tautybių gyventojai Utenos ir Vilniaus apskrityse ir savivaldybėse*

lietuviųlenkųrusųbaltarusiųukrainiečiųžydųvokiečiųtotoriųlatviųčigonų
Utenos apskritis143340842824962366819824617534620363
Visagino m. sav.441925411549128621583311102631045
Ignalinos raj. sav.1821419082106455117415342725
Vilniaus apskritis4662962160129879030491905528964901678579874
Šalčininkų raj. sav.40863122319481139253893313105
Širvintų raj. sav.1750720193879373776515
Švenčionių raj. sav.16899908943921453230221295126
Trakų raj. sav.19798124033188880255171165124
Vilniaus raj. sav.19855543227430386961937343644343

* 2001 m. gyventojų surašymo duomenys Statistikos Departamentas www.std.lt

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos