TAUTINĖS BENDRIJOS

Tarptautinė veikla
Tautinės bendrijos > Tarptautinė veikla

Nuo 2004 metų gruodžio mėn. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LRV dalyvauja kaip partneris dviejuose Europos bendrijų iniciatyvos EQUAL programos projektuose:

  • Tautinių mažumų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas.
  • Romų integracijos į darbo rinką paramos mechanizmo sukūrimas ir išbandymas.

2005 metų kovo mėn. departamentas laimėjo projektą pagal Lietuvos 2004 – 2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“:

  • „TMID ir partnerių darbuotojų gebėjimų formuoti ir įgyvendinti ES ir Lietuvos tautinių santykių darnumo politiką, ugdymas“

Lietuva kartu su užsienio partneriais vykdė kitą romų projektą DROM-EDU. Tarptautinis projektas DROM-EDU siekė sukurti bendradarbiavimą tarp vietinės valdžios institucijų ir romų bendruomenės. Projekto tikslas – apmokyti ir įdarbinti tarpininkus (mediatorius) – žmones, kurie kaip asistentai ar vertėjai padėtų mokytojams dirbti su romų vaikais, skatintų romų jaunimą aktyviau įsitraukti į šalies kultūrinį gyvenimą.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos