TAUTINĖS BENDRIJOS

Radijas ir televizija
Tautinės bendrijos > Žiniasklaida > Radijas ir televizija

Lietuvos televizijos laidos tautinėms bendrijoms

Lietuvos nacionalinė televizija transliuoja įvairios trukmės informacines laidas tautinėms mažumoms: rusams, lenkams, ukrainiečiams, žydams, baltarusiams bei neskaitlingoms tautinėms mažumoms (latviams, estams, totoriams, karaimams ir kitoms). Žemiau pateikiamas šių laidų grafikas:

Kokiai tautinei bendrijai
skirta laida
Kokia kalba transliuojama laida Laidos pavadinimas Laidos periodiškumas Trukmė min.

Kokiu laiku transliuojama (val.)

Pastabos
 Baltarusių  baltarusių Vilniaus sąsiuvinis
  (Vilenskij sšytak)
kiekvieną
šeštadienį
15  10.45-11.00 kartojama per LTV 2 programą
 Lenkų lenkų Vilniaus albumas
  (Album Wilenski)
kiekvieną
šeštadienį
15  10.30-10.45 kartojama per LTV 2 programą
Rusųrusų Rusų gatvė
  (Russkaja ulica)
kiekvieną
šeštadienį
15 11.00-11.15 kartojama per LTV 2 programą
 Ukrainiečių ukrainiečiųTrembita kiekvieną 
šeštadienį
10  11.30-11.40 kartojama per LTV 2 programą
 Žydų  lietuvių Menora kiekvieną 
šeštadienį
10  11.50-12.00 kartojama per LTV 2 programą
Mažai skaitlingoms tautinėms mažumoms (totorių, karaimų, latvių, vokiečių ir kt.)  lietuvių Labas kiekvieną 
šeštadienį
10  11.40-11.50 kartojama per LTV 2 programą
Įvairiomsrusų Krikščionio žodis
  (Christjanskoje slovo)
kas antrą šeštadienį 15 11.15-11.30 kartojama per LTV 2 programą

Lietuvos radijo laidos tautinėms mažumoms

Kasdien per pirmąją Lietuvos radijo programą transliuojama pusės valandos trukmės informacinė visuomeninė – politinė laida rusų kalba (nuo 16.30 val. iki 17.00 val.).

Lietuvos radijo programa “Klasika” kasdien transliuoja pusės valandos trukmės kultūrinę – švietėjišką laidą “Santara”, skirtą tautinėms mažumoms, gyvenančioms Lietuvoje (nuo 17.00 iki 17.30val.).

Žemiau pateikiamas šių laidų grafikas:

Kokiai tautinei bendrijai skirta laida Kokia kalba transliuojama Laidos periodiškumas
Baltarusių baltarusių Kiekvieną antradienį ir šeštadienį
Totorių lietuvių, rusų Kas pirmą ir trečią pirmadienį
Ukrainiečių ukrainiečių Kas antrą ir ketvirtą penktadienį
Žydų lietuvių, rusų Kas antrą ir ketvirtą pirmadienį
Kitoms lietuvių, rusų likusiomis dienomis

Visos kitos „Santaros“ laidos rengiamos rusų kalba, ir skirtos Lietuvos rusų ir kitoms tautinėms mažumoms.
Kasdien rengiama  pusvalandinė laida Lietuvos lenkams lenkų kalba.

Lietuvoje veikia šios nevalstybinės radijo stotys: lenkų radijo stotis Znad Wilii, rusų radijo stotis Russkoje Radio bei Baltijos Bangos,  transliuojanti radijo laidas baltarusių kalba. Visagino ir Klaipėdos miestuose veikia vietinės radijo stotys, transliuojančios radijo laidas rusų kalba.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos