TAUTINĖS BENDRIJOS

Spauda
Tautinės bendrijos > Žiniasklaida > Spauda

Laikraščiai ir žurnalai tautinių mažumų kalbomis

Lietuvoje tautinių mažumų bendruomenėms sudarytos sąlygos naudotis žiniasklaidos priemonėmis savo gimtąja kalba. Dabartiniu metu išeina periodiniai leidiniai baltarusių, rusų, lenkų, vokiečių bei jidiš kalbomis. Lietuvos totoriai ir graikai savo laikraščius leidžia lietuvių arba rusų kalba su gimtosios kalbos intarpais. Klaipėdoje leidžiamas lietuvių ir vokiečių kalbomis laikraštis Vokiečių žinios Lietuvoje. Kaune leidžiamas totorių laikraštis lietuvių kalba Lietuvos totoriai. Vilniuje leidžiami ir du mėnraščiai Runj baltarusių kalba ir Lietuvos Jeruzalė lietuvių, jidiš, rusų ir anglų kalbomis. Apie savo veiklą tautinės bendrijos skelbia ir Tautinių bendrijų informaciniame biuletenyje, kurį leidžia Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas ir Tautinių bendrijų namai. Žemiau pateikiamas periodinių leidinių tautinėms mažumoms sąrašas:

Laikraščio pavadinimas Kokia kalba leidžiamas Periodiškumas Leidimo vieta
Ekspress-nedelia rusų savaitraštisVilnius
Fan (Fakty i Novosti) rusų savaitraštis Visaginas
KlaipėdarusųdienraštisKlaipėda
Kurier Wilenski lenkų dienraštis, 5k. per savaitę Vilnius
Lietuvos Jeruzalė lietuvių, rusų, anglų, jidiš mėnraštis Vilnius
Lietuvos totoriai lietuvių mėnraštis Kaunas
Litovskij kurjer rusų savaitraštis Vilnius
Magazyn Wilenski lenkų žurnalas, 1k. per mėnesį Vilnius
Naszc CzaslenkųsavaitraštisVilnius
Obzor rusų savaitraštis Vilnius
Respublika rusų dienraštis Vilnius
Runj baltarusių mėnraštis Vilnius
Sugardas rusų savaitraštis Visaginas
Vilniaus krašto savaitraštis 
(Tygodnik Wilensczczyzny)
lietuvių, lenkų savaitraštis Vilnius
Vokiečių naujienos Lietuvoje
(Deutsche Nachrichtes in Litauen)
lietuvių, vokiečių mėnraštis Klaipėda
 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos