TAUTINĖS BENDRIJOS

Tautinių mažumų asociacijos
Tautinės bendrijos > Tautinės mažumos > Tautinių mažumų asociacijos

Bendra informacija

Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka, tautinėms mažumoms suteikta teisė steigti visuomenines ir kultūrines organizacijas. Tautinių mažumų bendruomenės yra susitelkusios į asociacijas: pagal amžių, lytį, profesiją ir pomėgius. 2007 m. Lietuvos Respublikoje veikia virš 300 tautinių mažumų asociacijų ir kultūros centrų:

Asociacijų skaičius pagal tautybes
TautybėAsociacijų skaičius
1Armėnai8
2Azerbaidžaniečiai4
3Baltarusiai23
4Bulgarai1
5Čečėnai1
6Estai1
7Graikai9
8Gruzinai1
9Karaimai1
10Korėjiečiai1
11Latviai8
12Lenkai56
13Libaniečiai1
14Prancūzai1
15Romai (čigonai)15
16Rumunai1
17Rusai68
18Tadžikai1
19Totoriai19
20Ukrainiečiai19
21Uzbekai3
22Vengrai1
23Vokiečiai31
24Kultūros centrai ir nacionalinių mažumų asociacijos5
25Žydai24

Tautinių mažumų asociacijų steigimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810) nutarė nuo 2004 m. sausio 1 d. įsteigti Juridinių asmenų registrą ir patvirtino Juridinių asmenų registro nuostatus. Teisingumo ministras 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 307 (Žin., 2003, Nr. 121-5497) patvirtino Juridinių asmenų registro tvarkymo taisykles. Žemiau pateikiama nuoroda, norintiems susipažinti su organizacijų įsteigimo tvarka: http://www.registrucentras.lt/jar/atmintines/

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos