TAUTINĖS BENDRIJOS

Tautinės mažumos
Tautinės bendrijos > Tautinės mažumos

Tautinės mažumos Lietuvoje
Lietuva, kaip ir kitos Europos šalys, yra daugiakultūrė valstybė. Joje nuo amžių gyvena įvairių tautybių, skirtingų kultūrų, religijų, papročių žmonės. Lietuvoje tautinėms bendruomenėms suteiktos plačios kalbos vartojimo, švietimo, kultūros teisės ir laisvės: teisė kurti ir išlaikyti savo organizacijas, teisė į kultūrinius ryšius su tėvynainiais ir paveldo puoselėjimą, teisė į švietimą ir informaciją gimtąja kalba. Lietuvos valstybė yra įsipareigojusi šias teises saugoti.

Statistika

2001 m. balandžio 6 d. Visuotinio gyventojų surašymo duomenimis Lietuvoje gyveno 3 483 972 gyventojų. Šalyje priskaičiuojama 115 skirtingų tautybių gyventojų. Asmenys, priklausantys tautinėms mažumoms, Lietuvoje sudaro apie 16,5 proc. visų šalies gyventojų. Jų skaičius yra labai nevienodas, svyruoja nuo kelių šimtų tūkstančių, pavyzdžiui rusų ir lenkų, iki kelių šimtų ar tik dešimčių, kaip graikų, bulgarų, vengrų ir kitų. Daugiausia nelietuvių tautybės žmonių gyvena Rytų ir Pietryčių Lietuvos rajonuose, Vilniuje, Klaipėdoje, Visagine ir kituose didžiuosiuose miestuose.


Gyventojų tautinė sudėtis, 1989 – 2001*

Gyventojų skaičius, tūkstančiais Procentais, palyginus su visų gyventojų skaičiumi
19892001 1989 2001
Iš viso 3674,8 3700,8 100,0 100,0
Lietuviai 2924,3 2907,2 79,6 83,5
Lenkai 258,0 234,9 7,06,7
Rusai 344,5 219,7 9,4 6,3
Baltarusiai 63,2 42,8 1,7 1,2
Ukrainiečiai 44,8 22,4 1,2 0,7
Žydai 12,4 4,9 0,3 0,1
Vokiečiai 2,0 3,2  0,1 0,09
Totoriai 5,2 3,2 0,2 0,09
Latviai 4,2 2,9  0,1 0,08
Čigonai 2,7 2,5 0,1 0,07
Armenai 1,6 1,4 0,09 0,04
Kitų tautybių 15,5 6,1 0,4 0,18
Nenurodė 32,9

0,94

* pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis www.std.lt

Kai kurių tautybių gyventojai apskrityse ir savivaldybėse*

 

Tautybė

lietuvių

lenkų

rusų

baltarusių

ukrainiečių

žydų

vokiečių

totorių

latvių

čigonų

Alytaus apskritis

178919

3936

2358

832

393

16

96

462

31

120

  Alytaus miesto sav.

69390

470

835

118

139

4

36

195

20

54

  Druskininkų sav.

22953

995

785

372

123

11

12

11

5

  Alytaus rajono sav.

31742

298

167

26

44

14

231

4

1

  Lazdijų rajono sav.

26671

106

233

14

25

18

4

  Varėnos rajono sav.

28163

2067

338

302

62

1

16

21

2

65

Kauno apskritis

658596

3816

26304

1942

3008

457

592

303

306

617

  Kauno miesto sav.

352051

1600

16622

1142

1906

427

378

200

211

364

  Birštono sav.

5355

21

37

5

11

3

2

1

  Jonavos rajono sav.

45094

713

4940

348

431

8

64

33

35

88

  Kaišiadorių rajono sav.

35862

374

1027

100

104

3

7

22

7

14

  Kauno rajono sav.

78710

459

1652

98

223

10

59

21

20

61

  Kėdainių rajono sav.

62746

504

1531

188

236

4

40

14

24

51

  Prienų rajono sav.

35110

102

251

27

55

2

23

11

4

39

  Raseinių rajono sav.

43668

43

244

34

42

3

18

4

Klaipėdos apskritis

324798

975

44082

3882

5024

364

1000

259

591

60

  Klaipėdos miesto sav.

137557

743

41110

3606

4652

335

399

227

232

58

  Palangos miesto sav.

16574

42

480

53

104

11

19

7

220

  Neringos sav.

2206

6

124

14

17

3

5

2

1

  Klaipėdos rajono sav.

44830

53

802

87

94

6

148

10

19

2

  Kretingos rajono sav.

45066

26

326

42

58

3

30

4

35

  Skuodo rajono sav.

25286

14

162

9

12

5

75

  Šilutės rajono sav.

53279

91

1078

71

87

6

394

9

9

Marijampolės apskritis

185791

318

1146

222

247

11

268

28

34

167

  Marijampolės sav.

69512

144

545

85

113

6

111

16

15

76

  Kalvarijos sav.

13690

27

93

14

16

1

11

2

1

  Kazlų Rūdos sav.

14650

20

124

41

36

24

2

7

  Šakių rajono sav.

38371

50

130

38

36

2

31

5

6

1

  Vilkaviškio rajono sav.

49568

77

254

44

46

2

91

3

5

90

Panevėžio apskritis

288851

643

7579

501

816

27

81

35

271

218

  Panevėžio miesto sav.

114585

232

3443

241

427

22

29

19

63

141

  Biržų rajono sav.

34785

51

306

47

62

1

8

2

80

1

  Kupiškio rajono sav.

23965

64

430

38

49

8

1

14

  Panevėžio rajono sav.

41826

116

562

58

98

20

5

18

61

  Pasvalio rajono sav.

34493

21

198

31

61

1

5

5

38

12

  Rokiškio rajono sav.

39197

159

2640

86

119

3

11

3

58

3

Šiaulių apskritis

352981

619

10926

891

1429

157

240

76

697

376

  Šiaulių miesto sav.

124263

247

6391

502

875

131

109

48

140

170

  Akmenės rajono sav.

28610

94

820

89

129

3

30

9

285

39

  Joniškio rajono sav.

31092

47

367

61

60

4

15

2

125

53

  Kelmės rajono sav.

40015

22

623

12

21

3

20

6

21

  Pakruojo rajono sav.

29002

33

190

16

70

2

7

1

65

1

  Radviliškio rajono sav.

49922

114

1540

156

161

6

26

8

25

1

  Šiaulių rajono sav.

50077

62

995

55

113

8

33

8

51

91

Tauragės apskritis

132479

98

857

106

185

10

211

9

31

45

  Jurbarko rajono sav.

37286

36

186

20

53

6

73

2

10

33

  Pagėgių sav.

11881

25

177

32

17

1

32

3

6

11

  Šilalės rajono sav.

31432

5

76

6

9

11

1

2

  Tauragės rajono sav.

51880

32

418

48

106

3

95

3

13

1

Telšių apskritis

175242

144

2785

331

349

23

90

39

212

31

  Mažeikių rajono sav.

64530

93

1587

239

186

15

59

29

170

29

  Plungės rajono sav.

43631

21

277

27

81

2

8

3

12

  Rietavo sav.

10592

9

48

3

9

7

2

1

  Telšių rajono sav.

56489

21

873

62

73

6

16

7

28

1

Utenos apskritis

143340

8428

24962

3668

1982

46

175

346

203

63

  Visagino miesto sav.

4419

2541

15491

2862

1583

31

110

263

104

5

  Anykščių rajono sav.

33810

121

918

38

55

4

12

4

11

32

  Ignalinos rajono sav.

18214

1908

2106

455

117

4

15

34

27

25

  Molėtų rajono sav.

22413

2053

717

59

32

9

3

7

  Utenos rajono sav.

48169

287

1230

58

104

1

19

17

23

  Zarasų rajono sav.

16315

1518

4500

196

91

6

10

25

31

1

Vilniaus apskritis

466296

216012

98790

30491

9055

2896

490

1678

579

874

  Vilniaus miesto sav.

318510

104446

77698

22555

7159

2785

361

1060

467

640

  Vilniaus miestas

313424

101526

75850

21484

7012

2769

352

952

459

640

  Elektrėnų sav.

23740

2175

1906

367

276

10

32

47

16

6

  Šalčininkų rajono sav.

4086

31223

1948

1139

253

8

9

33

13

105

  Širvintų rajono sav.

17507

2019

387

93

73

7

7

6

5

15

  Švenčionių rajono sav.

16899

9089

4392

1453

230

22

12

95

12

6

  Trakų rajono sav.

19798

12403

3188

880

255

17

11

65

12

4

  Ukmergės rajono sav.

45901

335

1841

135

190

10

24

8

11

55

  Vilniaus rajono sav.

19855

54322

7430

3869

619

37

34

364

43

43

* pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis www.std.lt

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos