TAUTINĖS BENDRIJOS

Romų visuomenės centras
Tautinės bendrijos > Viešosios įstaigos prie departamento > Romų visuomenės centras

Viešoji įstaiga ,,Romų visuomenės centras“


Steigėjai

 • Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 • Vilniaus m. savivaldybė
 • Lietuvos vaikų fondas
 • Lietuvos čigonų bendrija ,,Čigonų laužas”

Valdyba

Pirmininkas

 • J.Tyčina, Lietuvos čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas” pirmininkas

Nariai

 • Č.Jaceris, Vilniaus m. savivaldybės Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas
 • L.Kasparovič, Lietuvos čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas” tarybos narė
 • L.Murnikova, Lietuvos vaikų fondo vyr.buhalterė
 • S.Novopolskaja, Romų visuomenės centro direktorė
 • L.Sukackienė, Lietuvos vaikų fondo referentė
 • I.Šarkaitė, Vilniaus m. Švietimo skyriaus metodininkė inspektorė
 • R.Paliukienė, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento Tautinių mažumų skyriaus Integracijos programų poskyrio vedėja
 • S.Vidtmann, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas

Valdybos posėdžiai vyksta kas antro mėnesio kas trečią trečiadienį.


Veikla

 • Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2000-2004 metų programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2000 m. liepos 1 d. nutarimu Nr.759, vykdymas;
 • Centras pradėjo veiklą 2001 m. rugsėjo 7 d.


Priešmokyklinis ugdymas
2002/2003 m. centre veikiančias 2 priešmokyklines grupes lanko 24 vaikai. Visi vaikai yra socialiai remtini, iš daugiavaikių šeimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skiria lėšas nemokamam vaikų maitinimui.
Mokytojos D.Drazdauskienė ir D.Subotovičienė jau 3 metus sumaniai, kūrybiškai dirba su romų vaikais. Joms padeda du romų tautybės asistentai Zita Adamaitytė ir Michailas Jablonskis. Mokytojos lankė romų kalbos kursus, kėlė kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, ugdymo programoje “Rafaelis”, parengė ir vykdė projektą “Gerumo mokyklėlė”, finansuojamą Vilniaus Socialinės paramos centro.
Centre nuo pat jo įsteigimo konsultuoja specialusis pedagogas.
Nuo 2001 m. rugsėjo iki 2002 m. vasario vyko PHARE LIEN per LVF finansuojami užsiėmimai:

 • choreografijos pamokėlės (vadovė – Vilniaus m. 58 mokyklos mokytoja T. Anisimova);
 • muzikos pamokėlės (vadovė – L. Petročenko);
 • dailės būrelis (vadovė Vilniaus m. “Santarvės” mokyklos mokytoja-metodininkė N. Kriščiūnienė);

Centre rengiamos Metų laikų, Gimtadienio, Moters dienos, Kalėdų šventės, vyksta ekskursijos į Vilniaus istorinį centrą, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejų, Jaunųjų gamtininkų centrą, Panerių holokausto memorialą, Operos ir baleto teatrą.
Romų vaikams Centras organizuoja vaikų vasaros poilsį: 2003 m. – stacionarią stovyklą Kirtimuose, 3 grupės po 18 vaikų vyks poilsiauti į Lentvarį, dar 10 vaikų rugpjūčio mėnesį keliaus į tarptautinę „Polibelkos“ stovyklą Kaliningrado srityje (Rusijos Federacija).
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programa
Centro pedagogai parengė ir vykdo projektą “Pabandyk kitaip”, skirtą nusikalstamumo prevencijai. Tikslas – aktyviai įtraukti vaikus ir jaunimą į į viešąjį gyvenimą, keisti jų savimonę, motyvuoti lavintis, tobulėti, integruoti į visuomenę.
Nuo 2002 m. nuolat vyksta sporto renginiai: vaikai ir paaugliai žaidžia futbolą (paauglių komanda dalyvavo Lietuvos gatvės futbolo turnyre Anykščiuose), kvadratą, badmintoną, stalo tenisą.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas inicijuoja, kad prie Centro būtų įrengta universali sporto aikštelė.

Dienos centras
Nuo 2002 m. rugsėjo mėn. Romų visuomenės centras veikia kaip dienos centras – vykdomas projektas “Laipteliai į viršų”, finansuojamas Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Centre veikia:

Žingeidžiųjų klubas

 • anglų kalbos kursai
 • debatų komanda
 • keliautojų po internetą komanda

Menų karuselė

 • šokių pamokėlės
 • dailės pamokėlės
 • tautodailės, romų amatų, siuvimo pamokėlės
 • linksmosios popietės šeimoms

Konsultacinis punktas

 • tėvų konsultacijos
 • specialistų (socialinio darbuotojo, pedagogo, psichologo ir kt.) patarimai

Suaugusiųjų švietimas

 • nuo 2001m. spalio Centre vyksta lietuvių kalbos kursai. Kiekvienais metais organizuojamos dvi grupės (dėstytojai A.Kairys ir A.Pakalkienė), kurias lanko apie 20 kursantų.Kursus finansuoja Valstybinės kalbos komisija;
 • 2001 m. spalio pagal PHARE programą vyko profesinio parengimo – siuvimo kursai taboro moterims;
 • nuo 2001m. gruodžio prasidėjo kompiuterių kursai, paaugliams skirtas specialus mokomųjų kompiuterinių programų kursas.

Kultūriniai renginiai
2001 m. rugsėjo 22 d. Centrą lankę vaikai dalyvavo Vilniaus m. karnavalo eisenoje, kur pristatė vasaros užsiėmimų metų pagamintas kaukes ir buvo apdovanoti Padėkos raštu.
2002 m. kovo mėn. įvyko PHARE LIEN per LVF finansuojamas miuziklo “Rok’n’Rom” premjera. Miuziklą kūrė: kompozitorius V.Novikovas, režisierius V.Staknys,tradicinio šokio būrelis (vadovė A.Kasparavičiūtė, ansamblio “Sare roma” šokėja), muzikos būrelis (vadovė L.Petročenko), scenografė R.Kesminienė.
2002 liepos 26 d. miuziklas buvo parodytas Vilniaus m. Antakalnio bibliotekoje, gauti pasiūlymai pasirodymams ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, Trakuose. Pateiktam Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo konkursui projektui “Miuziklas “Rok’n’Rom”skirtas papildomas finansavimas.
2002 m. Panevėžio romų bendruomenės pirmininkė T.Bagdonavičienė organizavo pokalbius apie romų tradicijas ir papročius;
Nuo 2002 m. sausio mėn. centre dirba dailininkės A.Tornau ir R.Kesminienė, kurios vykdo ALF finansuojamą projektą “Veikiantis menas”. Vaikai turi galimybę piešti, vykti į ekskursijas, susitikti su Senamiesčio teatro aktoriais.
2002 m. Romų visuomenės centre buvo suburtas romų muzikos ansamblis „Juodasis perlas“
2003 m. Centre nuolat vyksta interaktyvus žaidimas „Lietuva ir romai“ apie romų istoriją, kultūrą, papročius.
Centrą lankantys paaugliai dalyvauja Debatų klubo veikloje.

Visuomeninė ir socialinė veikla

 • Centre nuolat vyksta Lietuvos čigonų bendrijos “Čigonų laužas” susirinkimai.
 • 2002 m. Centro darbuotojai dalyvavo surašant II Pasaulinio karo romų genocido aukas;
 • Centre romai nuolat konsultuojami socialiniais klausimais, darbuotojai ieško rėmėjų, kreipiasi į organizacijas dėl paramos taboro vaikams ir gyventojams.
 • Nuo 2003 m. dukart per mėnesį Centre romus nemokamai konsultuoja teisininkas.


KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ „POPIETĖ SU LIETUVIŲ KALBA“

Kompaktinė plokštelė skirta suaugusiems romams mokyti.
Joje yra 17 temų, atitinkančių valstybinės kalbos I kategorijos reikalavimus.
Rengdami kompaktinę plokštelę, pirmiausia galvojome apie kasdieninius kalbinius poreikius.
Suaugusieji romai bus mokomi suprasti girdimus tekstus, dialogus, susikalbėti įprastose situacijose (susipažinti, nusipirkti parduotuvėje maisto, išsikviesti gydytoją, taksi, paaiškinti, kaip nueiti ar nuvažiuoti į vieną ar kitą vietą ir kt.), atliks įvairias užduotis.
Mokydami suaugusius romus lietuvių kalbos, pastebėjome, kad jų dėmesį galima sutelkti trumpam; vėliau jie nesugeba fiksuoti sakomo bei rodomo ir girdimo, todėl užduotys, pateikiamos kompaktinėje plokštelėje, trumpos.
Tikimės, kad kompaktinės plokštelės medžiaga, kaip mokymo priemonė, padės geriau ir efektyviau mokyti lietuvių kalbos bei greičiau integruos romus į Lietuvos visuomenę.

Autoriai: Aušra Pakalkienė, Alfonsas Kairys

Dizaineris Vladimiras Novikovas
Inžinierius Vladimiras Rybakovas

Rėmėjai;
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
VšĮ Romų visuomenės centras

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos