TAUTINĖS BENDRIJOS

Religija
Tautinės bendrijos > Tautinės mažumos > Religija

RELIGIJA

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo (1995 m.) 2 straipsnyje nustatoma, kad Lietuvoje nėra valstybinės religijos, o 5 straipsnyje išvardinamos devynios Lietuvos istorinio, dvasinio bei socialinio palikimo dalį sudarančios tradicinės religinės bendruomenės bei bendrijos “lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų.”

Religinės apeigos atliekamos lietuvių, rusų, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, latvių, vokiečių, hebrajų, armėnų, rumunų kalbomis.

Po 1923 m. visuotinio gyventojų surašymo nebuvo rinkti duomenys apie Lietuvos gyventojų išpažįstamą tikėjimą, todėl 2001 m. surašymo programoje buvo numatytas klausimas apie savęs priskyrimą vienai ar kitai tikybai. Tikintiems save priskyrė 83,6 procentai gyventojų, atsakė, kad netiki – 8,3 %, nenurodė, negalėjo atsakyti – 8,1 % šalies gyventojų, mieste atitinkamai – 80,0%; 10,3% ir 9,7%; kaime – 90,9%; 4,2%, ir 4,9%.

1923 m. surašyme buvo užregistruota 30 skirtingų tikybų. Tačiau tik 7 iš išpažino daugiau kaip 1000 žmonių: katalikų – 85,72 %, izraelitų – 7,65 %, liuterių – 3,28 %, sentikių – 1,59 %, stačiatikių – 1,13 %, reformatų – 0,53 % ir mahometonų – 0,05 %. Kitas 23 tikybas išpažino tik 0,05 % Lietuvos gyventojų (to meto Lietuvos valstybės teritorijoje).

2001 metų surašymo duomenimis, 12 tikybų išpažino daugiau kaip po 1000 tikinčiųjų (žiūrėti į lentelę).

Gyventojai pagal tikybą
Palyginti su visu gyventojų skaičiumi %Tikinčiųjų skaičius
Romos katalikai792 752 447
Evangelikai liuteronai0,619 637
Evangelikai reformatai0,207 082
Graikų apeigų katalikai0,01364
Judėjai0,031 272
Musulmonai0,082 860
Sentikiai0,827 073
Stačiatikiai4,1141 821
Kitų tikybų0,3813 882
Nė vienai9,5331 087
Nenurodė5,3186 447

2001 m. surašymo duomenimis, 93 % lenkų, 85 % lietuvių, 13 % ukrainiečių, 47 % baltarusių save priskyrė Romos katalikų bendruomenei; 11 % rusų – sentikių bendruomenei. Kitoms religinėms bendruomenėms save priskyrė įvairių tautybių gyventojai, tačiau jų dalis nedidelė.

2004 m. pradžioje Lietuvoje veikė 824 religinės bendruomenės ir 827 maldos namai.

Religinės bendruomenės Lietuvoje
Religinių bendruomenių skaičiusMaldos namų skaičiusDvasininkų skaičius
Romos katalikai673693745
Evangelikai liuteronai544123
Evangelikai reformatai1294
Graikų apeigų katalikai413
Judėjai533
Karaimai121
Musulmonai5510
Sentikiai273016
Stačiatikiai434341

Religinių bendruomenių finansavimas

Lietuvos tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai sulaukia valstybės finansinės paramos maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms tenkinti.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 121-5466) 13 straipsnio 1 punktu, 2004 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė 2 879 tūkst. litų šioms tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams:

Religinių bendruomenių finansavimas 2004 m.
Religinė organizacijaParama
Lietuvos Vyskupų Konferencijai2609,7 tūkst. litų;
Stačiatikių bažnyčiai Lietuvoje (centras ir vadovybė – Šv.Dvasios vienuolynas Vilniuje) 144 tūkst. litų;
Lietuvos sentikių cerkvės aukščiausiajai tarybai 31,6 tūkst. litų;
Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai 28,6 tūkst. litų;
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijai12,7 tūkst. litų;
Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui 4 tūkst. litų;
Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui 12,7 tūkst. litų;
Lietuvos žydų religinei bendrijai 9,1 tūkst. litų;
Kauno žydų religinei bendruomenei1,1 tūkst. litų;
Vilniaus miesto žydų religinei bendruomenei “Chassidie Chabad Lubavitch”1 tūkst.litų;
Lietuvos graikų apeigų katalikų bažnyčiai (centras ir vadovybė –Šv.Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas) 10,3 tūkst. litų;
Lietuvos karaimų religinei bendruomenei 10,2 tūkst. litų;
Iš viso:2879 tūkst. litų.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2006 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodyklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 150-5462) 12 straipsnio 1 punktu, 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė 3 279 tūkst. litų šioms tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams:

Religinių bendruomenių finansavimas 2006 m.

Religinė organizacija

Parama

Lietuvos Vyskupų Konferencijai

2982,6 tūkst. litų;

Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai

163,2 tūkst. litų;

Lietuvos sentikių Bažnyčios Aukščiausiajai Tarybai 

39,2 tūkst. litų;

Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Konsistorijai 

31,2 tūkst. litų;

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Sinodo Kolegijai

12,3 tūkst. litų;

Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios – Unitas Lithuaniae – Sinodui 

5,3 tūkst. litų;

Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – Muftiatui 

13,1 tūkst. litų;

Lietuvos žydų religinei bendrijai 

9,4 tūkst. litų;

Kauno žydų religinei bendruomenei

1 tūkst. litų;

Vilniaus miesto žydų religinei bendruomenei “Chassidie Chabad Lubavitch”

1 tūkst.litų;

Lietuvos graikų apeigų katalikų bažnyčiai (centras ir vadovybė –Šv.Juozapato bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas)

10,4 tūkst. litų;

Lietuvos karaimų religinei bendruomenei

10,3 tūkst. litų;

Iš viso:

3279 tūkst. litų.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos