TAUTINĖS BENDRIJOS

Politinės partijos
Tautinės bendrijos > Tautinės mažumos > Politinės partijos

POLITINĖS PARTIJOS

Tautinės bendruomenės dalyvauja šalies politiniame gyvenime. Politinis tautinių mažumų atstovavimas yra užtikrinamas dvejopai, t.y. per tautinių mažumų partijas ir per kitas Lietuvos partijas. Šiuo metu yra įregistruotos keturios politinės tautinių mažumų organizacijos: Lietuvos rusų sąjunga, Politinė partija Rusų aljansas, Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA) ir Lietuvos lenkų liaudies partija

2004 m. rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą išrinkti 2 atstovai iš Lietuvos lenkų rinkimų akcijos Valdemar Tomaševski ir Leokadija Počikovska.

Politinis atstovavimas tautinėms mažumoms vietos valdžioje yra ne mažiau svarbus nei centrinėje valdžioje. 1994 m. priimtas Lietuvos Respublikos Savivaldybių rinkimų įstatymas įteisino proporcinę su 4 proc. išrinkimo barjeru sistemą (paskutinės įstatymo pataisos priimtos 2003 gruodžio 18 d.). Kaip rodo savivaldybių rinkimų rezultatai, nuo 1995 m. ši sistema palanki koncentruotai gyvenančių tautinių mažumų partijoms. Po 2002 m. vietos rinkimų Vilniaus ir Šalčininkų rajonų savivaldybėse daugumą tarybos narių yra LLRA atstovai (atitinkamai 16 mandatų iš 25 ir 17 mandatų iš 25). Iš viso 2002 m. tautinių mažumų politinės partijos gavo 65 mandatus arba 4.17 proc. visų mandatų skaičiaus. Daugiausia mandatų 50 gavo Lietuvos lenkų rinkiminė akcija, 11 – Lietuvos rusų sąjunga, 3 – Politinė partija Rusų aljansas ir 1 – Lietuvos lenkų liaudies partija.

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos