TAUTINĖS BENDRIJOS

Švietimas
Tautinės bendrijos > Švietimas

Lietuvos Respublikos įstatymai garantuoja gausiai ir kompaktiškai gyvenančioms šalyje tautinėms mažumoms turėti valstybines ar valstybės remiamas ikimokyklines įstaigas, bendrojo lavinimo mokyklas ir pamokas gimtąja kalba, taip pat grupes, fakultetus ir filialus aukštosiose mokyklose, rengiančiose mokytojus, auklėtojus bei kitus tautinių bendrijų poreikiams tenkinti reikalingus specialistus. Negausioms ir nekompaktiškai gyvenančioms tautinėms grupėms gimtajai kalbai išmokti ir tobulinti valstybinėse bendrojo lavinimo mokyklose gali būti steigiamos klasės bei fakultatyvai, taip pat sekmadieninės mokyklos.

Remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 30 straipsniu (nauja įstatymo redakcija 2003 m. birželio 28 d) “bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokykloje, kurios veiklos nuostatuose, atsižvelgiant į tėvų bei mokinių pageidavimą, įteisintas mokymas tautinės mažumos kalba bei tautinės mažumos kultūros puoselėjimas, ugdymo procesas vykdomas arba kai kurie dalykai mokomi tautinės mažumos kalba. Šiose mokyklose valstybinės – lietuvių kalbos dalykas yra sudėtinė ugdymo programos dalis.”

Gyventojai pagal tautybę ir gimtąją kalbą*

Tautybė

Iš viso

Gimtoji kalba

lietuvių

rusų

lenkų

balta-rusių

ukrai-niečių

čigo-nų

latvių

vokie-čių

kitos

nenu-rodė

Iš viso

3483972

2855780

277318

195016

16028

8185

2062

1749

963

5041

121830

Lietuviai

2907293

2810684

7837

2478

131

56

34

120

112

80

85761

Lenkai

234989

17233

22439

187918

1040

44

19

8

1

8

6279

Rusai

219789

13954

196042

389

77

91

2

14

28

9192

Baltarusiai

42866

1622

22386

2494

14603

7

6

3

1745

Ukrainiečiai

22488

1330

11737

91

15

7912

2

1

16

1384

Žydai

4007

621

2411

13

6

9

3

573

371

Vokiečiai

3243

1587

544

12

1

2

804

2

291

Totoriai

3235

1012

1448

144

19

2

464

146

Latviai

2955

846

409

8

2

5

1590

95

Čigonai

2571

273

61

2

1883

4

1

347

Armėnai

1477

108

487

9

1

754

118

Azerbaidžaniečiai

788

70

186

2

1

3

420

106

Moldavai

704

58

207

2

4

8

379

46

Gruzinai

437

76

140

6

167

48

Estai

419

69

149

1

177

23

Karaimai

273

97

46

2

1

118

9

Čiuvašai

264

6

147

1

92

18

Kitos

3253

304

1112

13

1

12

22

5

1485

299

Nenurodė

32921

5830

9530

1433

133

45

78

7

36

277

15552

* pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenis www.std.lt

 

Copyright © 2020 TMID
T.Kosciuškos 30, LT-01100 Vilnius
tel. (8-5) 261 9431, faks. (8-5) 261 9431
Kodas 188708562
A/S LT147044060003862095
AB SEB Vilniaus Bankas
Banko kodas 70440 

 
© 2022. Visos teisės saugomos